Zrealizowane projekty

1. Nazwa projektu:

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Gmina Papowo Biskupie

3. Cel projektu:

Wzrost aktywności mieszkańców gminy poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleniec. Wzrost integracji mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb kulturowych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

1. Nazwa projektu:

Organizacja Dożynek Gminnych w miejscowości Papowo Biskupie

1. Nazwa projektu: Święto plonów 2012 w Gminie Chełmża

2. Nazwa Wnioskodawcy:

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

1. Nazwa projektu:

Budowa pieca chlebowego przy wiatraku w Bierzgłowie

2. Nazwa Wnioskodawcy:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIERZGŁOWIE

1. Nazwa projektu:

BUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY I REKREACJI W ŁUBIANCE

2. Nazwa Wnioskodawcy:

GMINA ŁUBIANKA

3. Cel projektu:

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ BUDOWĘ GMINNEGO PARKU KULTURY I REKREACJI W ŁUBIANCE.

4. Okres realizacji projektu: 25.05.2012 – 30.06.2013

1. Nazwa projektu:

Wyposażenie i oznakowanie wiatraka "koźlaka" w Bierzgłowie

2. Nazwa Wnioskodawcy:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP W BIERZGŁOWIE

Strona 9 z 9


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi