Aktualności

Aktualności

W dniu 29.01.2018r. został ogłoszony nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Wszelkie informacje na stronie Stowarzyszenia www.lgd.ziemiagotyku.com   

Szczegółowe informacje dot szkoleń na stronie www:  www.lgd.ziemiagotyku.com 

 

   

wtorek, 18 lipiec 2017 06:37

NOWA STRONA WWW LGD Ziemia Gotyku !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ STRONĘ LGD ZIEMIA GOTYKU - WWW.LGD.ZIEMIAGOTYKU.COM

 

Informacje dot. szkolenia na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na stronie: www.lgd.ziemiagotyku.com oraz www.lsr.ziemiagotyku.com/wydarzenia

 

Rozpoczął się nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym –  organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.

Jak pozyskać środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR)? - więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku: http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/108-jak-pozyskac-srodki-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr

 

 

 

Za nami kolejne Forum Programowe Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2016 r. w domu weselnym „u Boryny” w Grzywnie.

Strona 1 z 13


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi