Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy


Zarząd Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 22.06.2011r. o godz. 16.00 w siedzibie biura LGD – Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża , odbedzie się posiedzenie Rady Fundacji, poświęcone ocenie operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w działaniach „małe projekty” konkursie nr 1/2011 oraz „odnowa i rozwój wsi” w konkursie nr 2/2011 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z procedurą oceny i lokalnymi kryteriami wyboru.

Rejestr wniosków złożonych w ramach „małych projektów”

Rejestr wniosków złożonych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

                                                                                                                                                           Brąchnówko, 11 maj 2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków: 27 maja – 13 czerwca 2011 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

                                                                                                                                                              Brąchnówko, 11 maj 2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zamieszczamy poniżej aktualny wzór wniosku i instrukcję wypełnienia. Jednocześnie informujemy, że wersja obowiązująca w danym konkursie zostanie podana w ogłoszeniu na 14 dni przed planowanym naborem tj. w marcu 2011 r.

 

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 4 edytowalna) aktualizacja 30.08.2010 r.

Wniosek o przyznanie pomocy wesja 4 (pdf) aktualizacja 30.08.2010 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) wersja 4 poprawiona z dnia 13.10.2010 r.(dokonane zmiany zaznaczone zostały kolorem żółtym)

Fundacja "Ziemia Gotyku" LGD informuje o planowanych naborach wniosków w 2011 roku na operacje w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Lp. Działanie Kwota do rozdysponowania Termin naboru wniosków
1. Odnowa i rozwój wsi 200 000,00 27 maj - 13 czerwiec 2011
2. Małe projekty 486 645,00 27 maj - 13 czerwiec 2011
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 500 000,00 październik 2011
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 400 000,00 październik 2011

Więcej informacji w biurze LGD w Brąchnówku 18, tel. 607 745 091, 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Brąchnówko, 2.12.2010 r.

Lista wybranych operacji - działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 23.11.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2010/3) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą listę wybranych operacji.

Uchwała Rady w załączniku

                                                                                                                                                Brąchnówko, 24.11.2010

Lista ocenionych operacji - działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Informacja z posiedzenia Rady Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w dniu 23.11.2010 r. w Brąchnówku.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru operacji (złożonych do Biura LGD "Ziemia Gotyku" w konkursie 2010/3) odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą listę ocenionych operacji. Od niniejszej oceny przysługuje Wnioskodawcom możliwość odwołania zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dniu od dnia 01.12.2010 r

Uchwała Rady w załączniku

                                                                                                                                           Brąchnówko, 11 październik 2010

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków: 26 października 2010 r. – 15 listopada 2010 r.

                                                                                                                                             Brąchnówko, 11 październik 2010

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
- Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania


wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ankieta monitorująca - małe projekty

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej:

* w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych)

* najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Sprawozdanie beneficjenta (Małe)
Ankieta (Małe)
Sprawozdanie beneficjenta - instrukcja (Małe)
Ankieta - instrukcja (Małe)


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi