Wdrażanie LSR - konkursy

Wyniki wyboru - konkurs 4/2013,5/2013,6/2013

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                                                                                                                                      Brąchnówko , 14 listopad 2013

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:

Lista operacji wybranych w konkursie nr 4/2013 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Lista operacji wybranych w konkursie nr 5/2013 - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Lista operacji niewybranych w konkursie nr 5/2013 - działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Lista operacji wybranych w konkursie nr 6/2013 -działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Opracowanie: Mariola Epa-Pikuła, Kierownik Biura LGD.

Czytany 1438 razy


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi