Nasze Projekty

Zespół ds. reorientacji zawodowej rolników - zapraszamy

W ramach projektu „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku” został powołany zespół liderów lokalnych, który ma opracować założenia do projektów szkoleniowych ukierunkowanych na przekwalifikowanie osób odchodzących od rolnictwa.

Zespół składa się z ok. 20 osób reprezentujących różne instytucje i organizacje z terenu gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy wyznaczyli sobie cele działania i określili rezultaty jakie chcą osiągnąć. Opierając się na danych z badań przeprowadzonych wśród rolników i domowników z gmin objętych działaniami LGD „Ziemia Gotyku” oraz na własnych doświadczeniach i wiedzy, członkowie zespołu uświadomili sobie potrzebę dyskusji na temat zmian jakie zachodzą na wsi i Inicjatyw jakie należy podjąć aby te zmiany wykorzystać jako szansę na zrównoważony rozwój wsi i poprawę życia mieszkańców.

Zaproszenie

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Fundacją „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie robocze w ramach projektu „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku”
Spotkanie jest kontynuacją tematyki podjętej na konferencji inaugurującej projekt w dniu 30 stycznia na temat konieczności reorientacji zawodowej rolników gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.

Projekt „Młodzieżowy warsztat edukacji alternatywnej” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

CELEM GŁÓWNYM projektu jest "tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju edukacyjnego i samorealizacji grupy młodzieży z obszaru LGD Ziemia Gotyku do połowy 2009 roku".

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.Stworzenie atrakcyjnej i dostępnej oferty alternatywnej edukacji młodzieżowej
2.Rozwój zainteresowań młodzieży wiejskiej w obszarze tzw. kultury młodzieżowej
3.Wsparcie młodzieży z problemami społecznymi poprzez możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach pozaszkolnych
4.Integracja młodzieży wiejskiej z lokalną społecznością poprzez kulturę i edukację.

I Ty potrafisz tańczyć!

Jeżeli tkwi w Tobie niespożytkowana energia, jeżeli czujesz muzykę całym ciałem, jeżeli kochasz hip-hop, disco dance i taniec towarzyski...

Zapraszamy
młodzież w wieku 14-19 lat z gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie
do udziału w warsztatach TAŃCA NOWOCZESNEGO!
Warsztaty odbywać się będą w okresie od kwietnia do lipca 2009 roku w Świetlicy w Kamionkach Dużych dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Młodzież z terenu działania LGD Ziemia Gotyku aktywnie rozwija swoje umiejętności w ramach projektu „Młodzieżowy warsztat edukacji alternatywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 9.5.)

Zgodnie z założeniami projektu w kwietniu 2009 roku powstały 4 grupy młodzieżowe: cheerliderek w Głuchowie (trenerka Maria Bulińska), tańca nowoczesnego w świetlicy wiejskiej w Kamionkach Dużych (trenerka Barbara Żero), tworzenia muzyki nowoczesnej – dj’ów w świetlicy wiejskiej w Brąchnowie (instruktor – wolontariusz Mateusz Piórkowski) oraz sztuk walki muay thai w Łubiance (trener Krzysztof Leman). Zajęcia warsztatowe i treningi odbywały się w okresie od kwietnia do lipca 2009 roku.

Zapraszamy do udziału w festynie kończącym partnerski projekt "Uniwersytet Trzech Gmin", który odbędzie się w niedzielę 5 lipca od godziny 15:00 w Brąchnowie na boisku wiejskim (w razie niepogody zapraszamy do Gimnazjum w Brąchnowie).

Atrakcje festynu:

- Mecz piłki nożnej.

- Fragmenty przedstawienia teatralnego "Balladyna".

- Pokaz stron internetowych wykonanych przez uczestników warsztatów.

- Poczęstunek (kiełbasa z grilla, napoje).

- Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci.

- Quiz o Unii Europejskiej.

- Karaoke.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

UNIWERSYTET TRZECH GMIN

Fundacja Fundacji Ziemia Gotyku LGD w partnerstwie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie w terminie od 24.03.2009 do 31.07.2009 realizuje projekt z działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

WYNIKI SPOTKAŃ

I Kolejka 18.04.2009

II kolejka 25.04.2009

III kolejka 9.05.2009

Browina – Kowróz 0:5 w.

Bierzgłowo-Browina 17:0 w.

Warszewice – Browina 2:0

Dębiny – Warszewice 5:3

Pigża – Kowróz 4:1

Pigża – Brąchnowo 2:5

Brąchnowo – Brąchnówko 4:0

Dębiny – Brąchnowo 3:3

Bierzgłowo- Brąchnówko 3:3

Bierzgłowo – Pigża 2:1

Warszewice – Brąchnówko 1:3

Dębiny – Kowróz 6:1

REGULAMIN

„WIOSENNEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 2009”

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zamieszkali na terenie działalności Fundacji „Ziemia Gotyku” . W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy z rocznika 1993 i starsi. Gracze, którzy nie ukończyli 18 lat przed rozgrywkami dostarczają pisemną zgodę rodziców o pełnej odpowiedzialności. W przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania lub wieku zawodnik zostanie wylegitymowany. Jeśli nie okaże się legitymacją szkolną lub dowodem nie zostanie dopuszczony do meczu.

TERMINARZ WIOSENNEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 2009


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi