Nasze Projekty

Zaproszenie do projektu "Aktywna Mama"

Plakat do pobrania

Aktywizujemy mamy z obszaru LGD „Ziemia Gotyku”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Gotyku” przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywna Mama”.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gminy z obszaru działania LGD „Ziemia Gotyku”: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie.

Zdecydowaną większość obszaru objętego wsparciem zajmują użytki rolne, co za tym idzie podstawową funkcją tego terenu jest produkcja rolna. W ramach projektu realizowanego przez KPODR z działania 6.3 PO KL „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku”, od stycznia do lipca b.r. odbyło się 5 spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności i lokalnych instytucji, na których jako jeden z głównych problemów uczestnicy wskazali niską aktywność kobiet wiejskich w wieku produkcyjnym, wychowujących małe dzieci. Kobiety te z racji tradycyjnego podziału ról w gospodarstwie domowym, niekompletnego wykształcenia, często zagrożone są wykluczeniem społecznym, stąd istnieje wyraźna konieczność podjęcia działań na rzecz ich integracji. Projekt „Aktywna Mama” jest odpowiedzią na powyższą potrzebę, a zarazem kontynuacją działań dotychczas realizowanych przez KPODR na tym obszarze.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna kobiet nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem, opiekujących się dziećmi do lat 7. Planujemy objąć wsparciem 20 kobiet oraz ich dzieci na zasadzie wsparcia towarzyszącego.

W ramach projektu organizowane jest spotkanie wstępne z kobietami oraz 45-godzinny cykl szkoleniowy, obejmujący dziewięć 5-godzinnych spotkań, podczas których zostaną przeprowadzone m.in. warsztaty motywacyjne dla kobiet, zajęcia podejmujące temat efektywnej opieki nad dzieckiem w domu oraz warsztaty rękodzielnicze dla mam i ich pociech. Podczas zajęć dzieci będą miały fachową opiekę w jednym z alternatywnych ośrodków przedszkolnych działających na terenie LGD.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do próby godzenia przez kobiety roli matki z pracą zawodową, a także unaoczni zalety posyłania dzieci do przedszkoli. Wartością dodana projektu jest niewątpliwie fakt, iż kobiety biorące udział w projekcie będą miały okazję spotkać się ze sobą i nawiązać nowe znajomości, a to w integracji bardzo ważne. Realizacja projektu potrwa do marca przyszłego roku.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu przy KPODR Minikowo O/Przysiek, tel. 0/56 611 09 20, fax 0/56 611 09 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

ZAPRASZAMY MAMY !


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi