Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Forum Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku” to coroczne spotkania osób zaangażowanych w inicjatywy lokalne z terenu gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. W dniu 22 lutego 2011 roku w „Kuźni” w Łysomicach już po raz 5 odbyło się Forum Programowe. Pierwsza część poświęcona była podsumowaniu wydarzeń jakie miały miejsce w Fundacji w roku 2010. Zostały zaprezentowane efekty realizacji projektu „Młodzi i aktywni działają razem!” (współfinansowanego z EFS, POKL działanie 7.3.) oraz projektu „Przedszkole Otwiera Świat III” (współfinansowanego z EFS, POKL działanie 9.1.1.). Najwięcej uwagi zostało poświęcone wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju w ramach Podejścia LEADER w roku 2010 (oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Wiceprezes Zarządu Fundacji Mariola Epa-Pikuła odpowiedzialna za wdrażanie LSR przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonych 4 naborów wniosków w ramach następujących działań:

Daty naborów wniosków Nabór na działanie Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji
1 marca 2010 r. – 15 marca 2010 r. Małe projekty 18 17
1 czerwca 2010 r. – 15 czerwca 2010 r. Odnowa i rozwój wsi 2 2
26 października 2010 r. – 15 listopada 2010 r. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 1
26 października 2010 r. – 15 listopada 2010 r. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 0 0


Zostały omówione zasady pozyskiwania środków w ramach tzw. małych projektów oraz bariery w dostępie do tego działania, spowodowane skomplikowaną procedurą aplikacyjną. Wiceprezes zachęciła uczestników do korzystania z konsultacji w biurze LGD i podjęcia starań o pozyskanie środków na inwestycje i inne inicjatywy z małych projektów.
W drugiej części Forum Partnerzy zostali zapoznani z planami Fundacji na 2011 rok. Przez Aleksandrę Chudzik – Sekretarz Zarządu i Pawła Puczkarskiego – Prezesa Zarządu, została zaprezentowana koncepcja projektu „Pawełek i Ola idą do przedszkola”, na który Fundacja pozyskała środki na lata 2011-213. Ponadto uczestnicy uzyskali także informację na temat aktualnie realizowanego przez Fundację projektu „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet” (współfinansowanego z EFS, POKL działanie 6.3.) W ostatniej części Forum odbyła się dyskusja nad przyszłością Fundacji, przez Partnerów zostały zaprezentowane różne pomysły na dalszy rozwój i działalność. Ponadto uroczyście zostali powitani i zaprezentowani nowi Partnerzy Fundacji: Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON”, Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „ EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ” z Brąchnówka, Parafia Rzymsko-Katolicką Św. Andrzeja Boboli w Grzegorzu oraz Parafia Rzymsko-Katolicką Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie. Forum poprowadził przewodniczący Jacek Czarnecki.

Zapraszamy do Galerii

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH


Jaki jest stan obecny naszych wsi, co chcemy osiągnąć w przyszłości, jak chcemy to osiągnąć – to pytania na które będą próbowali w okresie najbliższych czterech lat odpowiedzieć Sołtysi i Rady Sołeckie w Gminie Chełmża. Odpowiedzieć na zadane wyżej pytania pozwoli mieszkańcom praca nad wspólnym dokumentem dla swojej miejscowości jakim jest „Plan Rozwoju Miejscowości”, ponieważ wieś przyszłości powinna bazować na określonej strategii rozwoju i budowanym systemie wsparcia jak m.in. fundusz sołecki, ale i także na wspólnocie i tożsamości.

Kierunek przygotowywanym strategiom sołeckim mają nadać między innymi przeprowadzone szkolenia z udziałem radnych, sołtysów, rad sołeckich i pracowników UG. Łącznie udział we wspomnianych szkoleniach wzięło 127 osób. Wprowadzeniem do szkoleń było omówienie kompetencji i zadań organów sołectwa oraz funduszu sołeckiego. Z procedurą przygotowania dokumentu związanego ze strategią rozwoju wsi jakim jest „Plan Rozwoju Miejscowości” uczestników szkolenia zapoznała Wiceprezes Fundacji "Ziemia Gotyku" Mariola Epa – Pikuła.

Z kolei architekt krajobrazu Ewelina Widelska z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL im. JP II z Lublina próbowała zainteresować mieszkańców gminy współczesnymi problemami kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi .Z kolei wykład na temat elementów integrujących i wyróżniających gminę, kultury materialnej i krajobrazu jako wyrazu dziedzictwa i tradycji poświęcił w trakcie spotkań Krzysztof Oleksiak wykonawca w tym zakresie wielu projektów promocyjnych dla gminy.

Sołectwa, które zechcą przygotować wspomnianą strategię wsi mają na to czas do końca sierpnia br. - „Powstała strategia wsi, to nie może być strategia tylko i wyłącznie sołtysa i rady sołeckiej, ale całej społeczności. Ma ona służyć wszystkim mieszkańcom począwszy od maluchów do osób starszych włącznie” – tłumaczył rolę wiejskiej strategii Wójt Gminy Jacek Czarnecki. Sołectwa, które przystąpią do opracowywania Planów Rozwoju Miejscowości mogą liczyć ze strony UG na wsparcie merytoryczne przy pracach nad wspomnianym dokumentem. Kto najlepiej przygotuje swoją wieś, którzy sołtysi i rady sołeckie sprostają zadaniom? Okaże się w najbliższych czterech latach.

Wójt Gminy Jacek Czarnecki uczestniczący w szkoleniach liczy, że powstaną mądre strategie sołeckie. „Uwierzcie w to, że polska wieś to miejsce o które warto dbać i pielęgnować. Mamy wiele atutów i przewagi, ale musimy włożyć jeszcze wiele serca w kolejne przedsięwzięcia. Jako mieszkańcy musimy wykazać to minimum aktywności, aby wieś żyła” – wiejskich liderów przekonywał Wójt.


Zapewne przyszłość naszych wsi w dużej mierze zależeć będzie od nowatorskich pomysłów, których realizacja sprawi, że wieś stanie się atrakcyjnym miejscem, w którym można żyć i rozwijać się. Wyzwania, jakie stoją przed wsią nie są wcale proste. Dzisiaj wieś walczy o przetrwanie w zmieniającym się świecie, by być żywotną i nie tylko nie tracić mieszkańców na rzecz miasta, lecz stać się dla niego konkurencją.

Opracowanie: Katarzyna Orłowska

 


Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w ramach projektu:


„Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża”

Celem spotkania jest określenie potrzeb szkoleniowych/aktywizacyjnych Mieszkańców Gminy Chełmża

Pragniemy aby w efekcie spotkania opracowane zostały pomysły na przyszłe działania szkoleniowe, które pomogą mieszkańcom Gminy Chełmża uzyskać satysfakcjonujące zatrudnienie oraz zwiększą szanse na rozwój zawodowy

Opracowaniem Państwa potrzeb zajmą się specjaliści
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”
przy współpracy kadry
Ośrodka Szkolenia Kierowców „Lekcja”

Terminy spotkań: 22.03.2011 i 24.03.2011
Miejsce spotkań siedziba LGD Ziemia Gotyku, Pałac w Brąchnówku, Brąchnówko 18

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie 56 610 80 17 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 21 marca 2011 roku

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty animacyjne
„Kreowanie i realizacja inicjatyw edukacyjnych”
dla przedstawicieli społeczności lokalnych

Chełmża , Brąchnówko (biuro Fundacji LGD Ziemia Gotyku)


PROGRAM SPOTKAŃ:

Dzień I, 22.03.2011 godz. 16.00

Wprowadzenie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytety, możliwości działań dla lokalnych społeczności wiejskich
Przerwa
Jak identyfikować potrzeby i problemy lokalne - analiza problemów w perspektywie grupy docelowej projektu – praca warsztatowa
Przerwa
Mapa potrzeb – warsztaty animacyjne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy w kontekście planowania projektów społecznych-praca warsztatowa

Dzień II. 24.03.2011 godz. 16.00

Mapa potrzeb – warsztaty animacyjne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy w kontekście planowania projektów społecznych-praca warsztatowa.
Przerwa
Analiza zgłaszanych potrzeb - analiza celów, wybór pomysłów do dalszej analizy
Przerwa
Warsztaty animacyjne – tworzenie koncepcji zaspokojenia wybranych potrzeb mieszkańców gminy

Projekt numer WND-POKL.06.03.00-04-146/10, pod nazwą „Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża”
Realizowany jest przez OSK Lekcja s.c. Mirosław Bachor, Dorota Załęcka-Bachor w partnerstwie z Urzędem Gminy Chełmża
Numer wewnętrzny projektu EFS 5Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach projektu


„Inicjatywa dla aktywizacji – OSP w akcji”


Celem spotkania jest określenie potrzeb szkoleniowych/aktywizacyjnych Mieszkańców Gminy Łubianka


Pragniemy aby w efekcie spotkania opracowane zostały pomysły na przyszłe działania szkoleniowe, które pomogą mieszkańcom Gminy Łubianka uzyskać satysfakcjonujące zatrudnienie, zwiększą szanse na rozwój zawodowy

Opracowaniem Państwa potrzeb zajmą się specjaliści
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”
przy współpracy z kadrą
Ośrodka Szkolenia Kierowców „Lekcja”

Terminy spotkań: 23.03.2011 i 24.03.2011

Miejsce spotkań: sala OSP Łubianka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łubiance.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie 56 610 80 17 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 22 marca 2011 roku


Serdecznie zapraszamy!


Warsztaty animacyjne
„Kreowanie i realizacja inicjatyw edukacyjnych”
dla przedstawicieli społeczności lokalnych

Łubianka, sala OSP Łubianka przy Gminnym Ośrodku kultury w Łubiance.


PROGRAM SPOTKAŃ:

Dzień I. 23.03.2011 godz. 15.00

Wprowadzenie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – priorytety, możliwości działań dla lokalnych społeczności wiejskich
Przerwa
Jak identyfikować potrzeby i problemy lokalne - analiza problemów w perspektywie grupy docelowej projektu – praca warsztatowa
Przerwa
Mapa potrzeb – warsztaty animacyjne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy w kontekście planowania projektów społecznych-praca warsztatowa


Dzień II. 24.03.2011 godz. 15.00

Mapa potrzeb – warsztaty animacyjne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy w kontekście planowania projektów społecznych-praca warsztatowa.
Przerwa
Analiza zgłaszanych potrzeb - analiza celów, wybór pomysłów do dalszej analizy
Przerwa
Warsztaty animacyjne – tworzenie koncepcji zaspokojenia wybranych potrzeb mieszkańców gminy

Projekt numer WND-POKL.06.03.00-04-145/10, pod nazwą „Inicjatywa dla aktywizacji – OSP w akcji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończyła się realizacja projektu realizowanego przez Bibliotekę Samorządową w Zelgnie pn. Adaptacja lokalu na funkcje Biblioteki Samorządowej w Zelgnie. Projekt został dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Infrastruktura Bibliotek 2010. Łączna wartość zadania wyniosła 52 tyś zł. Zadanie obejmowało adaptację lokalu w zabytkowej Pastorówce (piętro i strych)w Zelgnie, które pozwali na utworzenie placówki bibliotecznej w nowej lokalizacji. W ramach prac remontowych wykonano: roboty rozbiórkowe, przesklepienia, postawiono ściany działowe oraz zostały wymienione istniejące i zamontowane nowe stolarki drzwiowe. Na tym etapie lokal (piętro i strych) został przygotowany do dalszych prac remontowych. Na piętrze powstanie biblioteka. Na strychu planuje się utworzenie izby muzealnej „Ziemi Chełmżyńskiej”. Budynek jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.


W związku z otrzymaniem dotacji w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego „Infrastruktura bibliotek” zostaliśmy zaproszeni do udziału w warsztatach w ramach projektu pt. „SZTUKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI W BIBLIOTECE”- realizowanego przez Instytut Książki, Program Rozwoju Bibliotek oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). W ramach tego projektu biblioteka uzyskała bezpłatną konsultację architektoniczną dotyczącą Biblioteki w nowej lokalizacji – Pastorówka ze wskazówkami i wytycznymi.

ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIDZICTWA NARODOWEGO.

Justyna Błaszczyk
Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Zelgnie

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Brąchnówku, w związku z realizacją projektu „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje do współpracy

trenera/doradcy zawodowego

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie spotkań motywacyjnych (30 godzin łącznie) z uczestniczkami projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i podniesienia poziomu motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym zagadnienia z zakresu:
-techniki komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
-opracowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
-diagnozowanie swoich silnych i słabych stron, zarządzanie własnymi zasobami,
-rozwój umiejętności społecznych, budowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zarobkowej,
-nauka aktywnego poszukiwania pracy oraz sztuki autoprezentacji.

Od kandydatów oczekujemy:
- doświadczenia w prowadzeniu szkoleń metodami aktywnymi,
- wiedzy z zakresu doradca zawodowego,
- znajomości sektora organizacji pozarządowych
- dyspozycyjności (praca w godzinach przed i popołudniowych)
- komunikatywności
- wysokiej kultury osobistej

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/ zlecenie usługi

Miejsce realizacji zadania: obszar gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie (woj. kujawsko-pomorskie)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 31.01.2011 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn, 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Informacyjnego „Ziemi Gotyku” w a nim informacje o inwestycjach realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, ogłoszonych konkursach na kolejne działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”, informacje o innych realizowanych przez Fundację i jej partnerów projektach i inicjatywach.


Do pobrania

ZAPROSZENIE

Szkolenie z zakresu „małych projektów”
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Łysomice, 9 listopada 2010, godz.15.00


Szanowni Państwo;
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone tematyce planowania „małych projektów” finansowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało znaczących zmian w zasadach finansowania „małych projektów” oraz uproszczenia wniosku i załączników m.in. wymagany wkład własny na poziomie 30% może mieć formę w całości wkładu niefinansowego.


Na I kwartał 2011 roku planujemy ogłoszenie naboru wniosków na „małe projekty” i przewidujemy budżet na ten cel na poziomie ok. 450 tyś. złotych. Od listopada 2010 roku zaczynamy proces konsultacji z zakresu „małych projektów”, tak aby skutecznie przygotować wnioskodawców do opracowania projektu. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie na „małe projekty”: osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z obszaru LGD, organizacje, parafie, gminy, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne itp.


Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 56/ 610 80 17 lub kom. 607 745 091 lub -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 5 listopada 2010 roku.

 

Wniosek na małe projekty obowiązujący od dn. 30 sierpnia 2010 roku

Instrukcja wypełnienia wniosku na małe projekty obowiązująca od dn. 29 września 2010 roku


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Już w najbliższych tygodniach Fundacja „Ziemia Gotyku” uruchamia nabór na kolejne projekty finansowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Tym razem mamy do dyspozycji 1 milion złotych na rozwój przedsiębiorczości na obszarze 4 gmin – Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Ze środków tych mogą skorzystać rolnicy lub/i domownicy na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz osoby fizyczne i przedsiębiorcy na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Projekty muszą spełniać kryteria określone dla tych działań w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz realizować cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku”.


Cel ogólny nr 1: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo- kulturowe „Ziemi Gotyku”
Cele szczegółowe:
1.1. Rozwój i promocja tematycznych szlaków turystycznych
1.2. Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej regionu
1.3. Poprawa estetyki wsi, odnowa i rozwój tożsamości kulturowej

Cel ogólny nr 2: Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku”
Cele szczegółowe:
2.1. Poprawa stanu bazy lokalowej służącej społeczności lokalnej
2.2. Upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji
2.3. Podniesienie jakości usług dla mieszkańców

Cel ogólny nr 3: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich
Cele szczegółowe:
3.1. Wspieranie rozwoju firm i tworzenia nowych miejsc pracy na wsi
3.2. Podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców i poziomu zatrudnienia


W zakresie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w wyborze będą preferowane projekty dotyczące m.in.:
- świadczenia usług w branży turystycznej i około turystycznej,
- rozwoju bazy hotelarsko-gastronomicznej,
- usług przewozowych na bazie zasobów wód jezior,
- tworzenie szkółek żeglarskich,
- tworzenia sklepików z produktami lokalnymi (artykuły spożywcze, rękodzieło) oraz organizacji pokazów tradycyjnych metod wytwarzania produktów lokalnych
- usług w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu, kultury, rehabilitacji, opieki zdrowotnej i terapii,
- tworzenia miejsc integracji i aktywizacji mieszkańców np. kawiarni, klubów, siłowni,
- uzupełnienia publicznej oferty edukacyjnej i opiekuńczej np. przedszkola, szkoły językowe, szkoły tańca i śpiewu, gry na instrumentach,
- rozwoju podstawowych usług na rzecz ludności (naprawa urządzeń, szewc, krawiec, fryzjer, kosmetyczka itp.).

Planowany termin naboru wniosków:

22 PAŹDZIERNIK - 8 LISTOPAD 2010 ROKU

Zainteresowanych zapraszamy na spotkania konsultacyjne z doradcą Lokalnej Grupy Działania. Zapisy pod nr tel. 607 745 091 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi