Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Po raz osiemnasty w sobotę (8 września) w Przysieku odbył się coroczny festyn „Barwy lata, dary jesieni 2012”, w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych, któremu towarzyszyły XVIII Krajowe Dożynki Ekologiczne, Święto Ziemniaka oraz liczne kiermasze i konkursy.

Impreza w Przysieku rozpoczęła się od dożynkowej mszy świętej przy ołtarzu polowym oraz przemarszem korowodu dożynkowego na teren wystawowy. Podczas sobotniego Festynu odbyły się m.in.: prezentacje Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym produktów regionalnych jako jednej z form przedsiębiorczości na wsi, prezentacje stoisk z produktami ekologicznymi, rękodziełem ludowym, produktem lokalnym, stoiska informacyjno-konsultacyjne, degustacje, pokazy, bogaty kiermasz handlowy, występy zespołów ludowych oraz wiele gier i zabaw dla publiczności.

{jgxtimg src:=[images/stories/swieto_plonow_plakat.jpg] width:=[550]}

W dniu 23 czerwca 2012 r. w parku przy Pałacu w Kobylnikach (Gmina Kruszwica) odbył się II PIKNIK LEADER, który w tym roku zorganizowany został przed Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Fundacja” Ziemia Gotyku” LGD była jedną z najliczniejszych grup - około 50 osób, zawodników i kibiców.

Dotacje na różnicowanie działalności rolniczej dla rolników i domowników z obszaru LGD „Ziemia Gotyku”

Jesienią tego roku Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania planuje kolejny nabór wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowe informacje na temat terminu konkursu oraz wzorów dokumentów będą zamieszczone na stronie internetowej Fundacji www.ziemiagotyku.com w zakładce „Wdrażanie LSR – konkursy” oraz w prasie lokalnej i na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
http://www.mojregion.eu/program-rozwoju-obszarow-wiejskich/konkursy/leader.html

Biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD zorganizowało szkolenie z rozliczania „małych projektów” dla przedstawicieli gmin, organizacji i osób prywatnych które realizują bądź będą realizować projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
Szkolenie pn. szkolenie pn. "Zobowiązania Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów oraz zasady sporządzania wniosku o płatność" odbyło się w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku w dniu 14 czerwca 2012 roku. Szkolenie poprowadziła Dorota Stanek – Dyrektor Biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk.

II Tour the Run Ziemi Gotyku – 23-26 sierpnia 2012 roku

Klub Maratoński „Truchcik” z Łubianki organizuje 2 edycję imprezy biegowej pn. Tour the Run Ziemi Gotyku współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pochodzą z budżetu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.

Zapraszamy!

Regulamin do pobrania

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego trwa rekrutacja do projektu „Powrót na rynek pracy II” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Kapitał Ludzki.

Uczestniczy projektu, w zależności od swoich potrzeb mogą otrzymać:

· bezzwrotną dotację, w wysokości do 40 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w pierwszym okresie działalności

· lub uczestniczyć w szkoleniu „Spawanie metodami MAG i TIK”

Fundacja „Ziemia Gotyku” LGD w ramach konsultacji zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziła warsztaty konsultacyjne w dniu 28 maja 2012 roku w siedzibie Fundacji w Brąchnówku. Na szkolenie przybyło 12 przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego. W formie pracy warsztatowej wypracowali oni koncepcje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach LSR w 2013 roku. Szkolenie poprowadziła Anna Mówińska.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi