Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Oferta dla miłośników nordic walking


Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży zaprasza wszystkich chętnych do udziału we wspólnej wędrówce z kijkami szlakiem Ziemi Gotyku. Nordic walking to forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami.

Wspomniana impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2009 r.

Wymarsz zaplanowano z Barbarki – zbiórka przy Zielonej Szkole o godz. 10.00. Trasa wędrówki planowana jest następująco: Barbarka ( miejsce wymarszu), Olek – Zamek Bierzgłowski – Leszcz – Olek – Barbarka ( powrót).Chętni do udziału w imprezie z Chełmży i okolic do Torunia mogą skorzystać z dojazdu autokarem z Chełmży do Torunia ( zbiórka przy markecie Tesco wyjazd godz.9.00).Planowany powrót do Chełmży godz. 15.00. W trakcie trasy organizator zaplanowł także konkurs z nagrodami pn. „Wędrujemy i poznajemy Ziemię Gotyku”.

„Vademecum dla ngo” jest propozycją dzielenia się doświadczeniem,

skierowaną do młodych organizacji pozarządowych

z obszaru Ziemi Gotyku.

Projekt został częściowo sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Jego realizacja polega na organizacji trzech spotkań poświęconych problemom ważnym dla każdej małej organizacji oraz na utworzeniu punktu konsultacyjnego dla tychże organizacji. W ramach spotkań omawiane będą zasady prowadzenia właściwej dokumentacji ( również księgowej), będą poruszane zagadnienia budowania partnerstwa, problemy aplikowania o granty, wskazówki do pisania poprawnych wniosków, itp. Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował od kwietnia do października 2009 roku w wyznaczone dni. Możliwe będą również konsultacje telefoniczne i e-mailowe. Stowarzyszenie Homo homini zaprasza do współpracy zainteresowane organizacje z terenu Ziemi Gotyku.

Szanowni Państwo;

Z przyjemnością prezentujemy dokument Lokalnej Strategii Rozwoju, która w dniu 27 stycznia 2009 r. została złożona wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ciągu najbliższych 3 miesięcy LSR zostanie oceniona przez ekspertów. O wynikach oceny będziemy Państwa informować na bieżąco.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Ziemia Gotyku powstawała w okresie od czerwca 2008 do stycznia 2009 roku. Jest ona aktualizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich z roku 2006. Prace nad aktualizacją strategii i dostosowaniu do aktualnych wymogów (ustaw i projektów rozporządzeń) podjął Zarząd LGD, który zaprosił do współpracy Partnerów LGD, reprezentujących trzy sektory, a w szczególności organizacje działające na rzecz aktywizacji środowisk wiejskich. Członkowie grupy pracowali nad założeniami do LSR w sposób aktywny przy wsparciu animatora partnerstw lokalnych.

ZAPROSZENIE

DEBATA „PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ WSI”

POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

13 stycznia 2009
godz. 12.00-16.00

Zamek Bierzgłowski (gm. Łubianka)

Sala Rycerska

Szanowni Państwo,

W większości krajów UE od kilku lat toczy się publiczna debata dotycząca przyszłości wsi europejskiej i zmian w polityce wobec obszarów wiejskich; w okresie 2008-2009 zapadać będą szczególnie istotne decyzje dotyczące założeń tej polityki po roku 2013.

Strona 14 z 14


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi