Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe ? Organizacja ?Festiwalu Produktu Lokalnego?

wtorek, 25 listopad 2014 07:58

Zapytanie ofertowe –  Organizacja „Festiwalu Produktu Lokalnego”

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Współorganizacji imprezy plenerowej „Festiwal Produktu Lokalnego”  na terenie LGD „Ziemia Gotyku”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: maj 2015, teren Gminnego Parku Kultury w Łubiance

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Zapytanie ofertowe podzielono na części.

Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne części zapytania.

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru:- cena – 100%

Przedmiot zamówienia

Część I

Usługa konferansjerska

-Usługa konferansjera podczas imprezy Festiwal Produktu Lokalnego. Prowadzenie imprezy, informowanie o programie imprezy, zachęcanie uczestników imprezy do udziału w konkursach i odwiedzania stoisk. Czas trwania usługi  5 h.

Cześć II

Materiały poligraficzne

Opracowanie i wydruk plakatów, zaproszeń i dyplomów.       
Plakaty: Nakład: 100 sztuk, Druk 4x0, papier: kreda połysk 135 g, format: A2
 Zaproszenia: Nakład: 200 sztuk, Druk 4+4, Papier kreda mat 300 g, Format DL: 210x99 mm
Podziękowanie:Nakład: 20 sztuk, Druk 4x0, papier: kreda mat 300 g , format: A4
 Dyplom: Nakład: 3 sztuki, Druk 4x0, papier: kreda mat 300 g , format: A4

 

Część III

Zapewnienie  nagród na potrzeby konkursu.
Parametry:  
Zestaw garnków Tefal, min. 10 elementów W zestawie: 5 pokrywek szklanych, garnek 18 cm, garnek 20 cm, garnek 22 cm, garnek 24 cm, rondel 16 cm
Szybkowar tefal, min. 6l. garnek 6 l, koszyk do gotowania na parze, pokrywka

Patelnia  Tefal, średnica min 30cm

 

Część IV

Zapewnienie dmuchańców podczas Festiwalu Produktu Lokalnego. W zestawie min. 1 dmuchaniec i 1 trampolina. Zapewnienie obsługi oraz osób nadzorujących zabawę dzieci. Czas trwania usługi 5 godzin

 

 

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa  ofertę/oferty na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne części zamówienia w terminie do dnia 26.11.2014 roku.

 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

4. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

 

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka

 

O F E R T A  C E N O W A

dot.

współorganizacji imprezy plenerowej „Festiwal Produktu Lokalnego”  na terenie LGD „Ziemia Gotyku”

 

 

 

1.     Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………. + podatek VAT …………………., stąd kwota …………………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………..).

Część  zapytania

Cena netto

Cena brutto

Część I

Usługa konferansjerska

-Usługa konferansjera podczas imprezy Festiwal Produktu Lokalnego. Prowadzenie imprezy, informowanie o programie imprezy, zachęcanie uczestników imprezy do udziału w konkursach i odwiedzania stoisk. Czas trwania usługi  5 h.

 

 

 

Cześć II

Materiały poligraficzne

Opracowanie i wydruk plakatów, zaproszeń i dyplomów.       
Plakaty: Nakład: 100 sztuk, Druk 4x0, papier: kreda połysk 135 g, format: A2
 Zaproszenia: Nakład: 200 sztuk, Druk 4+4, Papier kreda mat 300 g, Format DL: 210x99 mm
Podziękowanie:Nakład: 20 sztuk, Druk 4x0, papier: kreda mat 300 g , format: A4
 Dyplom: Nakład: 3 sztuki, Druk 4x0, papier: kreda mat 300 g , format: A4

 

 

 

Część III

Zapewnienie  nagród na potrzeby konkursu.
Parametry:  
Zestaw garnków Tefal, min. 10 elementów W zestawie: 5 pokrywek szklanych, garnek 18 cm, garnek 20 cm, garnek 22 cm, garnek 24 cm, rondel 16 cm
Szybkowar tefal, min. 6l. garnek 6 l, koszyk do gotowania na parze, pokrywka

Patelnia  Tefal,  średnica min 30cm

 

 

Część IV

Zapewnienie dmuchańców podczas Festiwalu Produktu Lokalnego. W zestawie min. 1 dmuchaniec i 1 trampolina. Zapewnienie obsługi oraz osób nadzorujących zabawę dzieci. Czas trwania usługi 5 godzin

 

 

 

Część V

Obsługa techniczna podczas imprezy promującej  „Festiwalu Produktu Lokalnego”.  Zapewnienie osób do obsługi technicznej- transport z Siedziby Zamawiającego, rozładunek, rozstawienia namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych godzinę przed rozpoczęciem  „Festiwalu Produktu Lokalnego” na terenie parku Kultury w Łubiance  oraz złożenie namiotów wystawowych, sprzętu, materiałów promocyjnych po skończonym „Festiwalu Produktu Lokalnego” wraz z załadunkiem oraz transportem do Siedziby Zamawiającego. Czas trwania usługi – 8 godzin.

 

 

 

 

2.     Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego.

3.     Oświadczam/y, że:

-         zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

-         w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


 

4.      Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko:

Numer Telefonu:

 

Miejscowość ………………………., data ………………………

 

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi