Zamówienia LGD

zapytanie ofertowe- wykonanie gadżetów reklamowych

wtorek, 25 listopad 2014 07:58

Zapytanie ofertowe –  Gadżety reklamowe

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Wykonania gadżetów reklamowych

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: kwiecień 2015

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Zapytanie ofertowe podzielono na części.

Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne części zapytania.

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert wariantowych.

Kryteria wyboru:- cena – 100%

Przedmiot zamówienia

Część I

Opaska odblaskowa, Elastyczna opaska odblaskowa na rękę o długości 30 cm. Wielkość nadruku:

50 mm x 23 mm Wymiary produktu:300 mm x 30 mm x 2 mm. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 1000 sztuk

Część II

Brelok odblaskowy -pluszowy, miś/zwierzątko, brelok wykonany z odblaskowego materiału, wymiary breloka  min 10X11 cm, Wielkość nadruku: min 30X20 mm. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 200 sztuk

Część III

Elegancki zegar wykonany z aluminium, który umieszczono na drewnianej podstawce, wyposażonej dodatkowo w pojemnik na artykuły piśmienne. Wymiar gadżetu min. 17 x 7,3 x 8,2 cm, wielkość nadruku min. 5 x 3 cm. Logo umieszczone na pojemniku. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 40 sztuk

Część IV

Krówki reklamowe, cukierki, każdy zapakowany w oddzielny papierek

Wielkość etykiety: 72 x 82 mm, Okres przydatności: 3 miesiące, Ilość na 1 kg-ok 70 cukierków, Smak: mleczne. Logo umieszczone na etykiecie. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Ilość 20 kg

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę/oferty na całość przedmiotu zamówienia lub na poszczególne części zamówienia w terminie do dnia 26.11.2014 roku.

2. Wykonawca dostarczy zamówione gadżety do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.  Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

4.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

5.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 

 

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

 

……………………………………………………

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka

 

O F E R T A  C E N O W A

dot.

Wykonanie gadżetów reklamowych

 

 

 

1.    Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……………. + podatek VAT …………………., stąd kwota …………………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………………..).

Część  zapytania

Cena netto

Cena brutto

Część I

Opaska odblaskowa, Elastyczna opaska odblaskowa na rękę o długości 30 cm. Wielkość nadruku:

50 mm x 23 mm Wymiary produktu:300 mm x 30 mm x 2 mm. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 1000 sztuk

 

 

 

Cześć II

Brelok odblaskowy -pluszowy, miś/zwierzątko, brelok wykonany z odblaskowego materiału, wymiary breloka  min 10X11 cm, Wielkość nadruku: min 30X20 mm. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 200 sztuk

 

 

 

Część III

Elegancki zegar wykonany z aluminium, który umieszczono na drewnianej podstawce, wyposażonej dodatkowo w pojemnik na artykuły piśmienne. Wymiar gadżetu min. 17 x 7,3 x 8,2 cm, wielkość nadruku min. 5 x 3 cm. Logo umieszczone na pojemniku. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Nakład 40 sztuk

 

 

 

Część IV

Krówki reklamowe, cukierki, każdy zapakowany w oddzielny papierek

Wielkość etykiety: 72 x 82 mm, Okres przydatności: 3 miesiące, Ilość na 1 kg-ok 70 cukierków, Smak: mleczne. Logo umieszczone na etykiecie. Przygotowanie prostego projektu nadruku-Logowanie zgodnie z wytycznymi księgi wizualizacji PROW. Ilość 20 kg

 

 

 

 

 

2.    Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego oraz dostarczenie zamówionych gadżetów do Siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.    Oświadczam/y, że:

-        zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

-        w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


 

4.      Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko:

Numer Telefonu:

 

Miejscowość ………………………., data ………………………

 

........................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi