Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe ? publikacja promująca efekty wdrażania LSR

środa, 05 listopad 2014 08:22

                                                                                                                                                         Brąchnówko, 04.11.2014

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydrukowanie publikacji promującej efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” w okresie 2009-2015. Wykonawca w cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją powyższej publikacji: koszty projektu graficznego, składu, obróbki zdjęć, przygotowania do druku, druk, transport do  siedziby Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do zebrania i przekazania w terminie ustalonym w umowie wszelkich niezbędnych materiałów – tekstów, zdjęć, znaków graficznych.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w kwocie netto i brutto dla dwóch wariantów (do wyboru przez Zamawiającego):

1.         Oprawa zeszytowa

format: 21 x21 cm 

Papier: okładka kreda mat 300g, środek 150g

Druk: 4x4

Liczba stron: 4 okładka, 52 środek

uszlachetnienie:  zewnętrzna strona okładki folia połysk

Nakład: 1000 szt

2          Oprawa na srebrnej spirali

Format: 21 x21 cm 

Papier: okładka kreda mat 350g, środek 250g

Druk: 4x4

Liczba stron: 4 okładka, 52 środek

uszlachetnienie: zewnętrzna strona okładki folia połysk

Nakład: 1000 szt

 

Termin realizacji: styczeń- luty 2015

Sposób wyłonienia wykonawcy: 70 % cena, 30 % jakość (prosimy o dołączenie do oferty projektów przykładowych realizacji publikacji o podobnym charakterze)

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni


Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 12.11.2014 r.

2. Wykonawca dostarczy wykonane materiały do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
3. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 607 745 091.

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30
 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi