Zrealizowane projekty

Tytuł projektu : Zagospodarowanie terenu wokół ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim

Nazwa Wnioskodawcy : Gmina Papowo Biskupie

Termin realizacji projektu: sierpień 2014 ? marzec 2015

Całkowita wartość projektu: 29 664,00 zł

Kwota dofinansowania: 19 293,65 zł

 W Papowie Biskupim znajdują się ruiny krzyżackiego zamku, który był jednym z pierwszych zamków - klasztorów na terenie państwa krzyżackiego. Ruiny stanowią jeden z najważniejszych zabytków znajdujących się w gminie. Z uwagi na osuwające się kamienie oraz ze względu na ochronę zabytku przed dewastacją wykonano ogrodzenie ruin. Mając na uwadze to, że w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega pieszo ? rowerowy szlak ziemi gotyku i liczba odwiedzających nasz zabytek jest coraz większa wykonano, także tablicę informacyjną obrazującą dzieje gminy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? małe projekty
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

Tytuł projektu: Budowa wiaty na ognisko w Gostkowie

Nazwa Wnioskodawcy:  Gmina Łysomice

Termin realizacji  projektu:  lipiec 2013 ? wrzesień 2014 roku

Całkowita wartość projektu: 39 720,90 zł

Tytuły projektów: ?Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej z Łysomic?, ?Organizacja warsztatów i imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Łysomice?

Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

Termin realizacji projektów: styczeń ? maj 2014 roku

Całkowita wartość projektu : 25 172,01 zł

Kwota dofinansowania : 16 955,86 zł

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Łysomicach zrealizowała dwa projekty, mające na celu aktywizację kulturalną mieszkańców gminy. Najpierw zakupiono wyposażenie, w tym scenę teatralną, kurtynę i 100 krzeseł. Dzięki temu wyposażeniu dotychczasowa sala gimnastyczna zmieniła swój charakter, stała się salą teatralną z właściwym jej klimatem. Nowo utworzona sala teatralna podniosła poziom artystyczny wydarzeń kulturalnych z udziałem społeczności lokalnej oraz umożliwiła realizację drugiego projektu, polegającego na zorganizowaniu cyklu warsztatów teatralnych i wokalnych dla dzieci i młodzieży, zorganizowaniu regionalnego konkursu interpretacji poezji i prozy pt.? Muzyka słowem malowana? oraz spotkania finałowego z udziałem 100 osób.  Tematem przewodnim projektu była postać Fryderyka Chopina oraz jego związki z regionem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? małe projekty

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013 

Tytuł projektu : Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła ludowego i artystycznego dla mieszkańców gminy Łubianka

Nazwa Wnioskodawcy: Gmina Łubianka

Termin realizacji projektu:  styczeń 2013- czerwiec 2014

Całkowita wartość projektu: 25 000,00  zł

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Gminie Łubianka

Nazwa Wnioskodawcy  : Gmina Łubianka

Termin realizacji projektu : lipiec 2011 r. ? listopad 2013 r.

Całkowita wartość projektu : 34 876,65 zł

Kwota dofinansowania : 21 404,00 zł

Tytuł projektu : Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej Toruń- Unisław w miejscowości Leszcz, Łubianka i Wybczyk

Nazwa Wnioskodawcy Gmina Łubianka

Termin realizacji projektu: lipiec 2013 ?  październik 2014

Całkowita wartość projektu: 42 985,24 zł

Kwota dofinansowania: 24 999,00 zł

Tytuł: Organizacja warsztatów florystycznych pt. ?Florystą może zostać każdy? dla społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Nazwa wnioskodawcy: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PRO-HURT Stella Blacharska

Okres realizacji projektu: 02.07.2014 ? 27.08.2014

Całkowita wartość projektu: 16 584,64 zł

Kwota dofinansowania: 11 200,00 zł

Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

Całkowita wartość projektu: 64 345,66

Kwota dofinansowania: 24 900,00

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Browina

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Chełmża

Termin realizacji projektu: 2014 rok

Całkowita wartość projektu: 93 780,83

Kwota dofinansowania: 24 900,00

Tytuł operacji: Utworzenie Szkółki rękodzieła ludowego i tradycji ZAPIECEK- organizacja warsztatów rękodzielniczych w miejscowościach Zelgno i Sławkowo

Nazwa wnioskodawcy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

Termin realizacji projektu: maj 2012-  wrzesień 2013r.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi