Zrealizowane projekty

Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług budowlanych

Zakres projektu:  Zakup maszyn i urządzeń do świadczenia usług budowlanych

Nazwa Wnioskodawcy: Robert Andrzej Korycki

Termin realizacji projektu:  sierpień 2014  luty 2015

Całkowita wartość projektu: 453 685,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 184 425,00

Celem projektu było podjęcie dodatkowej działalności gospodarczej w zakresie usług budowalnych. W ramach projektu została zakupiona koparko-ładowarka, umożliwiająca świadczenie prac ziemnych oraz młot udarowo-obrotowy, niezbędny do wykonywania izolacji poziomych przeciwwilgociowych, a także rusztowanie systemowe i kamera termowizyjna, służące do badania i określania strat ciepła. Dzięki dofinansowaniu powstały 2 miejsca pracy, dochód działalności wzrósł, a pozycja rynkowa firmy się wzmocniła.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi