Wdrażanie LSR - konkursy

INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY FUNDACJI 22 SIERPNIA 2014 ROKU

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Brąchnówko, 14.08.2014 r.

W dniu 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. W trakcie posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla „małych projektów” oraz z budżetu podstawowego działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej do liczenia głosów.
4. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie nr 3/2014 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5. Złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
6. Prezentacja wniosków złożonych w konkursie 3/2014 na podstawie kart informacyjnych zgodnie z kolejnością złożenia w biurze LGD.
7. Przeprowadzenie procedury oceny operacji.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie oceny operacji w ramach konkursu 3/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji ocenionych.
9. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie nr 4/2014w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.10. Złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
11. Prezentacja wniosków złożonych w konkursie 4/2014 na podstawie kart informacyjnych zgodnie z kolejnością złożenia w biurze LGD.
12. Przeprowadzenie procedury oceny operacji.
13. Przyjęcie uchwał w sprawie oceny operacji w ramach konkursu 4/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji ocenionych.
14. Przeprowadzenie procedury wyboru operacji w ramach konkursu 3/2014.
15. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 3/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych.
16. Przeprowadzenie procedury wyboru operacji w ramach konkursu 4/2014.
17. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 4/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych.
18. Wolne wnioski, dyskusja.
19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Czytany 1025 razy


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi