Wdrażanie LSR - konkursy

Ogłoszenie-nabór wniosków "małe projekty"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Brąchnówko, 15.07.2014

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań

w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

 

Termin składania wniosków: 31 lipca-14 sierpnia 2014

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  43 197,21 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:                                                                               

- celem ogólnym 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 1.3. "Tworzenie i rozwój miejsc służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii do 2015 roku" lub 1.4. "Tworzenie i rozwój przedsięwzięć  służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii poprzez współpracę międzypokoleniową do 2015 roku " oraz przedsięwzięciem V „ZAKORZENIENI W ZIEMIĘ GOTYKU” 

lub

- celem ogólnym 2 Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 2.4.: "Tworzenie i rozwój miejsc  oraz przestrzeni o ważnych funkcjach społecznych do 2015 roku" oraz przedsięwzięciem VI „EKOLOGICZNE CENTRA WSI ZIEMI GOTYKU”

3. Operacja przewiduje wsparcie grup docelowych: osób fizycznych, w tym szczególności osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR,  organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje Kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

4. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji dla dodatkowych zadań minimum 10 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·      Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

·      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

Czytany 1038 razy


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi