Wdrażanie LSR - konkursy

Konkursy

Brąchnówko, 30.08.2014

 

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 3/2014, 4/2014

                                                                                                                                         Brąchnówko,  22 sierpień 2014


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 22 sierpnia 2014 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 6 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach budżetu podstawowego oraz 3 operacji w ramach działania "małe projekty" w zakresie zadań dodatkowych.

Brąchnówko, 14.08.2014 r.

W dniu 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. W trakcie posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla „małych projektów” oraz z budżetu podstawowego działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Brąchnówko, 15.07.2014

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Brąchnówko, 15.07.2014

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań

w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

 

Brąchnówko, 13.06.2014

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:


Lista operacji wybranych w konkursie nr 1/2014 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Lista operacji wybranych w konkursie nr 2/2014 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 1/2014, 2/2014

                                                                                                                                         Brąchnówko, 5 czerwiec 2014


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 4 czerwca 2014 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 6 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach budżetu podstawowego oraz 3 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w zakresie zadań dodatkowych.

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.

                                                                                                                 Brąchnówko 22.04.2014

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Termin składania wniosków:  6 - 27 MAJA 2014 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  424 298,40 zł

w tym limit środków na operacje w zakresie dodatkowych zadań wynosi: 128 798,55

                                                                                                                                      Brąchnówko , 14 listopad 2013

Zarząd Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD informuje, że po przeprowadzonej procedurze oceny operacji pod kątem zgodności z LSR, zgodności z lokalnymi kryteriami oraz upływie terminu na złożenie odwołań Rada Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania dokonała następującego wyboru operacji:

Lista operacji wybranych w konkursie nr 4/2013 - działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pobierz)

Wyniki posiedzenia Rady Fundacji w sprawie konkursów 4/2013. 5/2013, 6/2013

                                                                                                                                         Brąchnówko,6 listopad 2013


Informujemy, że Rada Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD podczas posiedzenia w dn. 6 listopada 2013 roku dokonała oceny zgodności z LSR i pod kątem lokalnych kryteriów wyboru 1 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz 7 operacji w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji. Przypominamy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 15.30.

Strona 1 z 7


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi