Nasze publikacje

Nasze publikacje

Ziemia Gotyku kredką kolorowana

Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD Ziemia Gotyku

Artykuły w prasie

 

Przewodnik po miejscach przyjaznych dzieciom

NEWSLETTERY PROMOCYJNE GMIN PARTNERSKICH

NEWSLETTERY OPRACOWANE W RAMACH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH FUNDACJI W 2013 ROKU:

Przewodnik Szlak Tradycji i Smaku

Pobierz przewodnik

Przewodnik dla najmłodszych

BIULETYNY INFORMACYJNE LGD


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi