Nasze Projekty


Jeśli chcesz wiedzieć jak założyć stowarzyszenie lub fundację, jak napisać statut, jak prowadzić działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w biurze LGD Ziemia Gotyku.
I dyżur prawnika – 28 października 2008 godz. 17.00-19.00

Biuro Fundacji Ziemia Gotyku, Pałac w Brąchnówku, I Piętro.

Zapisy prowadzi Biuro Projektu:
Dorota Rygielska tel. kom. 607 745 091
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Ziemia Gotyku – aktywność działanie pasja” realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

W dniach 17-19 października 40 osobowa grupa liderów z terenu LGD Ziemia Gotyku odbyła wizytę studyjną w LGD „Brama Mazurskiej Krainy” i Fundacji NIDA z Nidzicy. Podczas wizyty liderzy przeszli szkolenia i zapoznali się w terenie z ciekawymi inicjatywami z terenu powiatu nidzickiego. Pierwszego dnia uczestnicy poznali działalność Fundacji NIDA z Nidzicy, która funkcjonuje już od 1994 roku i posiada na swoim koncie wiele osiągnięć w realizacji projektów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu powiatu nidzickiego. Następnego dnia grupa odwiedziła miejscowość Orłowo (gm. Nidzica) i poznała liderów tejże miejscowości – sołtysa oraz przedstawicieli wiejskiego stowarzyszenia o nazwie – Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej (OCAL). Stowarzyszenie działa zaledwie dwa lata a ma już na swoim koncie kilkanaście inicjatyw i projektów, które poprawiły jakość życia mieszkańców małej popegeerowskiej wsi. Innym przykładem aktywności społecznej, z jakim zapoznali się liderzy z „Ziemi Gotyku” było Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa z siedzibą w Jabłonce (gm. Nidzica) założone głównie przez aktywne kobiety, które chciały zmienić swoją wieś i ożywić społeczność lokalną.


Najciekawszą inicjatywą było Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. z o.o., które zostało utworzone w październiku 2007 r. Jego założycielem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Przedsiębiorstwo powstało z inicjatywy partnerstwa nidzickiego w ramach Projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej EQUAL.

Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie pt.

„Wprowadzenie do projektu”


Urząd Gminy Chełmża, 13.11.2008

Cele szkolenia:
- Zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu pracy metodą projektu
- Nabycie przez uczestników umiejętności diagnozowania problemów
- Zapoznanie uczestników z elementami składowymi metody projektu
- Nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego formułowania celów
- Nabycie przez uczestników umiejętności planowania działania w czasie
- Nabycie przez uczestników umiejętności tworzenia budżetu projektu

Zaproszenie

Fundacja Ziemia Gotyku LGD zaprasza na szkolenie

„Rozwój wsi poprzez aktywizację, integrację i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych”

Centrum Kultury w Łubiance, 10.12.2008

PROGRAM

10.00- 10.30 Wprowadzenie do szkolenia. Ćwiczenie – wzajemne poznanie uczestników – „pudełko rozmaitości”
10.30- 11.00 Rozważania o rozwoju lokalnym – bogactwa lokalnej gospodarki. Rola liderów wiejskich.
11.00-11.30 Przykłady programów rozwoju wsi
11.30 –11.45 Przerwa kawowa
11.45 –12.30 Partnerstwo lokalne i integracja społeczna – podstawa programów rozwoju wsi
12.30- 13.30 Diagnoza i definiowanie problemów lokalnej społeczności. Zasady współpracy w lokalnym partnerstwie projektowym.
13.30 –14.00 Obiad
14.00- 15.30 Możliwości finansowania programów rozwoju wsi z funduszy zewnętrznych (PROW, LEADER +, PO KL, FWW)
15.30 –16.30 Konsultacje projektów rozwoju wsi
16.30 Podsumowanie, zakończenie szkolenia


"OD POMYSŁU DO PROJEKTU"
Warsztaty z zakresu projektowania

GRUPA:
30 liderów i liderek z LGD Ziemia Gotyku


CELE WARSZTATÓW:
- rozwinięcie koncepcji liderów/ek i stworzenie min. 2. fiszek projektowych,
- wzrost umiejętności projektowania i tworzenia elementów wniosku,
- wzrost wiedzy w zakresie ewaluacji potencjalnych projektów.


CZAS: 13 grudnia 2008 (sobota)

MIEJSCE: Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

 

Gmina Papowo Biskupie

1 Dubielno
2 Falęcin
3 Firlus
4 Folgowo
5 Jeleniec
6 Kucborek
7 Niemczyk
8 Nowy Dwór
9 Papowo Biskupie
10 Staw
11 Storlus
12 Wrocławki
13 Zegartowice
14 Żygląd


Szanowni Państwo;
Zapraszamy na ostatnie szkolenie w ramach projektu „Ziemia Gotyku – aktywność działanie pasja” realizowanego od marca 2008 roku do lutego 2009. Tematem szkolenia będą zasady planowania projektów i planów dla rozwoju miejscowości oraz założenia funduszu sołeckiego. Od lutego 2009 roku Urząd Marszałkowski w Toruniu rozpocznie nabór projektów na działanie Odnowa i rozwój wsi, jest więc bardzo istotne, aby sołectwa oraz kościoły przygotowały się do aplikowania o te środki w tym lub/i następnych latach. Także w ramach tzw. „małych projektów” przez Lokalną Grupą Działania, będzie można ubiegać się o dofinansowanie oddolnych wiejskich Inicjatyw (najprawdopodobniej w IV kwartale b.r.). Zapraszamy więc do aktywnego udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnego specjalistę Bohdana Kamińskiego, trenera i doradcę, autora strategii, opracowań i publikacji w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju regionalnego, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju zasobów ludzkich, który związany jest z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Tytuł warsztatów:
Planowanie projektów na rzecz rozwoju i aktywizacji wsi

Szkolenie odbędzie się 24.01 oraz 31.01. 2009 r. w sali w GIMNAZJUM w Brąchnowie (termin do wyboru!)

 

 
Projekt "Ziemia Gotyku - aktywność działanie pasja" realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Strona 5 z 5


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi