Nasze Projekty

Zapytanie ofertowe - gadżety promocyjne

Zapytanie ofertowe nr LGD/FL-2/2011- gadżety promocyjne

Brąchnówko, dn. 07.03.2011

Zamawiający: Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania,
Brąchnówko 18 , 87-140 Chełmża, tel./fax. 56/ 610 80 17

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania gadżetów promocyjnych POKL dla uczestniczek projektu „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres usługi:
Wykonanie zestawu gadżetów promocyjnych zgodnie w zasadami promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
25 kubków
25 toreb
25 długopisów

Termin wykonania zamówienia do 30.04. 2011 r.

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca dysponuje niezbędnym zapleczem do wykonania usługi,
- wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie,
- rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku po zrealizowaniu usługi.

Przygotowanie oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty udostępnionym przez Zamawiającego w kopercie zaadresowanej na Fundację „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18 , 87-140 Chełmża lub przesłać skan pocztą elektroniczną lub faksem z napisem:
„Oferta gadżetów dla uczestniczek projektu „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet”
Do oferty należy dołączyć:
- dotychczasowe projekty (2-3 do porówniania).

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża lub przesłać za pośrednictwem poczty / poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. / faksem - 56/ 610 80 17
Oferty należy składać w terminie do 22.03.2011 r. do godz. 12:00.

Kryteria wyboru oferty:
1. cena - 80%
2. jakość usługi – 20%

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim zawarte.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD do złożenia zamówienia. Fundacja może odstąpić od złożenia zamówienia szczególnie w sytuacji braku zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Mariola Epa-Pikuła
tel.kom. 607 772 689
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (plik *.doc)


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi