Nasze Projekty

GALERIA PROJEKTU FLORYSTYCZNEGO

Projekt „Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczął się w dniu 16 lutego 2011 roku. W projekcie uczestniczy 20 kobiet z obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Kurs rozpoczął się od zajęć matywacyjnych z doradcą zawodowym - Ewą Kwiesielewicz. Następnie uczestniczki rozpoczęły udział w zajęciach z florystką Danielą Dziel. Kurs potrwa do połowy czerwca 2011 roku.

Galeria zajęć motywacyjnych w Łubiance i Łysomicach

Galeria kursu florystyki i dekoratorstwa artystycznego w Zakrzewku

Galeria kursu florystyki i dekoratorstwa artystycznego w Łubiance


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi