Nasze Projekty

Warsztaty teatralne,10.04.2010

Zapraszamy na warsztaty!

Gimnazjum w Pluskowęsach
10 kwietnia 2010 roku, godz. 10.00

Warsztaty poprowadzą aktorzy z Teatru Wiczy z Torunia:
Krystian Wieczyński i Radosław Smużny


Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki sztuki aktorskiej i sami nauczą się grać scenki teatralne. W zakres warsztatów wejdą:

a) ćwiczenia rozgrzewkowe
b) ćwiczenia poprawiające warunki wymowy
c) podstawowe zadania aktorskie
d) gry i zabawy integracyjne
e) gry parateatralne poszerzające zdolność improwizowania na zadany temat
f) podstawy pantomimy, budowania etiud, scen
g) elementy wiedzy dotyczącej mowy ciała – samoprezentacja, zdolność obserwowania zachowań

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Młodzi i aktywni działają razem!” prowadzonym przez Fundację Ziemia Gotyku. Osoby, które jeszcze nie zgłosiły się do projektu a są zainteresowane udziałem prosimy o kontakt tel. 607 745 091.

Zapraszamy serdecznie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi