Aktualności

Aktualności

Muzyka słowem malowana – pod takim hasłem odbył się Regionalny Konkurs Interpretacji Poezji i Prozy. Organizatorem tego wydarzenia byłaGminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach przy współudziale Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.   Konkurs zorganizowano w ramach projektu pn. „Organizacja warsztatów i imprez o charakterze kulturalnym dla społeczności lokalnej Gminy Łysomice”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

                                                                                                                 Brąchnówko 22.04.2014

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

Projekt pn. „Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej z Łysomic"  zrealizowany został  w terminie od grudnia 2013 roku do marca 2014 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łysomicach przy współudziale Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.

 Biblioteka jako jedyna instytucja kultury działająca na terenie gminy, współpracuje i jest wspomagana przez szkoły w organizowaniu imprez i uroczystości kulturalnych.

piątek, 04 kwiecień 2014 07:39

Warsztaty muzyczne w Gminie Chełmża

Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez utworzenie lokalnego zespołu wokalnego "Polskie kwiaty" na terenie Gminy Chełmża, to nazwa projektu, którego realizacja jest przewidziana na okres od lutego do września 2014 roku.

Warsztaty muzyczne odbywają się równocześnie w dwóch miejscowościach: w  Grzywnie i  w Zelgnie, co oczywiście wiąże się z ułatwieniem osobom zainteresowanym dostępu do spotkań muzycznych. W Grzywnie próby odbywają się w świetlicy wiejskiej, a w Zelgnie w Pastorówce- siedzibie  Biblioteki Samorządowej.

czwartek, 03 kwiecień 2014 09:31

zapytanie ofertowe-materiały promocyjne

                                                                                                                                                               Brąchnówko, 31.03.2014

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

                

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

środa, 02 kwiecień 2014 11:53

Warsztaty z rękodzieła w gminie Łubianka

Warsztaty z rękodzieła w gminie Łubianka

Dużym zainteresowaniem cieszy się projekt  pn. „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z rękodzieła ludowego i artystycznego dla mieszkańców gminy Łubianka”. W 80% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pozostałe 20% jest pokryte ze środków budżetowych Gminy Łubianka. Całkowita wartość projektu to 25.000 zł.

           Dzień 20 marca 2014 roku w szczególny sposób zapisał się kalendarzu kulturalnym społeczności lokalnej. W zespole szkół w Łysomicach odbyła się uroczystość otwarcia  sali teatralnej połączona z podsumowaniem projektu pn. „Zakup wyposażenia dla grupy teatralnej z Łysomic” dofinansowanego  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie 413 „Wspieranie lokalnych strategii rozwoju”.  

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Czekamy na Wasze filmiki promujące projekty realizowane na terenie „Ziemi Gotyku” LGD współfinansowane z osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania.

Sposób realizacji i technika filmiku promującego projekty jest dowolna. Filmy mogą stanowić np. relację z imprezy, warsztatów, wzbogacone o wywiady z uczestnikami, film promujący projekty inwestycyjne, impresję artystyczną, lub teledysk. Istotny jest pomysł i sposób jego realizacji.

Czas trwania filmiku: maksymalnie 5 minut. Filmiki promujące projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora w ostatecznym terminie od 01.04.2014 do 31.10.2014 r. do godz. 15:30

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy!!!

 

piątek, 21 marzec 2014 10:52

zapytanie ofertowe meble biurowe

Brąchnówko 21.03.2014

Zapytanie ofertowe – Zakup wraz z dostarczeniem i montażem mebli biurowych

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania
zaprasza do składania oferty cenowej.
Opis przedmiotu zamówienia

lp nazwa
1 Trzy nadstawki o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 950mm x 900mm x 425 mm
2 Dwie nadstawki o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 1300mm x 900mm x 425 mm
3 Nadstawka o wymiar ( wysokość, szerokość, głębokość): 565mm x 996 mm x 425 mm
4 Nadstawka o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 1510mm x 996 x 425mm
5 Słupek otwarty o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość) 2376mm x 400 mm x 400 mm

Koszt dostarczenia mebli oraz jego montażu na miejscu w biurze Fundacji” Ziemia Gotyku” LGD pokrywa Wykonawca. W celu doboru koloru pod istniejące już meble, konieczna jest wizyta w biurze Fundacji
Termin realizacji: kwiecień 2014 roku
Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena
Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni
Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego w terminie do dnia 31.03.2014r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 745091 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

 

                                                                                                                                                        Brachnówko 24.03.2014

                        UWAGA!! ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Treści ulega zmiana parametrów słupka otwartego. Nowe parametry to:

 Słupek otwarty o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość) 2550mm x 425 mm x 750 mm

Przypominamy o konieczności wizji lokalnej istniejącej zabudowy meblowej celem dopasowania koloru okleiny.

 

 

                                                                                                                                                            Brąchnówko, 06.03.2014

Zapytanie ofertowe – Kalendarz trójdzielny, kartki Bożonarodzeniowe

                     

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi