Aktualności

Aktualności

W dniu 22 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD w Brąchnówku odbędzie się posiedzenie członków Rady Fundacji. W trakcie posiedzenia członkowie Rady ocenią wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań dla „małych projektów” oraz z budżetu podstawowego działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Planowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej do liczenia głosów.
4. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie nr 3/2014 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
5. Złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
6. Prezentacja wniosków złożonych w konkursie 3/2014 na podstawie kart informacyjnych zgodnie z kolejnością złożenia w biurze LGD.
7. Przeprowadzenie procedury oceny operacji.
8. Przyjęcie uchwał w sprawie oceny operacji w ramach konkursu 3/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji ocenionych.
9. Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w konkursie nr 4/2014w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.10. Złożenie deklaracji bezstronności przez członków Rady na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
11. Prezentacja wniosków złożonych w konkursie 4/2014 na podstawie kart informacyjnych zgodnie z kolejnością złożenia w biurze LGD.
12. Przeprowadzenie procedury oceny operacji.
13. Przyjęcie uchwał w sprawie oceny operacji w ramach konkursu 4/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji ocenionych.
14. Przeprowadzenie procedury wyboru operacji w ramach konkursu 3/2014.
15. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 3/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych.
16. Przeprowadzenie procedury wyboru operacji w ramach konkursu 4/2014.
17. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu 4/2014 oraz zatwierdzenia listy operacji wybranych i listy operacji niewybranych.
18. Wolne wnioski, dyskusja.
19. Zamknięcie posiedzenia.

 

środa, 06 sierpień 2014 11:40

Zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi

Dnia 10 Sierpnia 2014r. w miejscowości Wielgie k.Lipna odbędą się zawody ligowe w powożeni parokonnym. Zawody rozpoczną się o godz. 14:00. Nasz region reprezentować będzie gospodarstwo agroturystyczne z Gostkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Brąchnówko, 16.07.2014

 

Zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

                  Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

                 zaprasza do składania oferty cenowej.

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań

w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

 

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

wtorek, 08 lipiec 2014 11:46

DO 300 000 ZŁOTYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 Jeśli chcesz ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ ALBO ROZWINĄĆ PRZEDSIĘBIORSTWO, które już prowadzisz i utworzyć miejsca pracy, zapoznaj się z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”, którego celem jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania w  lipcu 2014 roku ogłosi konkurs w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Termin naboru 31 lipiec -14 sierpień 2014

Zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD w sprawie szczegółowych kryteriów dostępu oraz  w celu umówienia na doradztwo z ekspertem.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność, jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.

 

Jakie kategorie działalności  mogą zostać objęte wsparciem?

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa lub detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalnych; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

 

Jakie koszty są kwalifikowane?

tj. mogące podlegać refundacji

 

budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub  wykonywanej działalności gospodarczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Uwaga : Bardzo ważne by  projekty  zakładały szybki okres realizacji ze względu na kończący się termin realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy?

 

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy

Gdzie składa się wnioski?

 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników, składa się w Biurze LGD w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

•Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com 

•Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu

•Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.armir.gov.pl

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689

wtorek, 08 lipiec 2014 06:24

Relacja z Pikniku Napoleońskiego

W sobotę 5 lipca Koło Gospodyń Wiejskich  z Łubianki uświetniało stoisko Fundacji „Ziemi Gotyku” na Pikniku Napoleońskim w Ostromecku.  Panie z KGW  promowały na stoisku I Łubiański Dzień Kaszy, który odbędzie się 17 sierpnia na terenie Diecezjalnego  Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim i Gminnego Parku Kultury w Łubiance.  Koło przygotowało wyśmienite gołąbki z mięsem i kaszą , gulasz z kaszą gryczaną, placuszki z kurczakiem i kaszą jęczmienną, lemoniadę łubiańską  a  na deser  grysik z sosem malinowy.  Wykorzystano  stare przepisy z książki przygotowanej podczas projektu realizowanego przez Gimnazjum w Łubiance pod kierunkiem Stanisławy Kardas. Natomiast KGW ze Strużala oferowało tradycyjne pierogi z kaszą.  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z misternie przygotowanymi kartkami Pani Gizeli Czyż . Miejsce wystawowe wraz z wyposażeniem zagwarantowane przez Fundację „Ziemia Gotyku” LGD.

Zapytanie ofertowe - doradztwo Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

 


Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

DORADZTWA W ZAKRESIE OPRACOWANIA ORAZ UZUPEŁNIEŃ DO WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE DZIAŁANIA „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013
Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; w biurze Lokalnej Grupy Działania i / lub na terenie gmin Partnerskich (min. 10 godzin doradztwa),

Termin realizacji/zakupu usługi: lipiec/sierpień 2014 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 70%
- kwalifikacje i doświadczenie doradcy (ocena na podstawie załączonego CV)

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności
Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 7  lipca 2014 roku.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikuła – Kierownik biura LGD, tel. 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 9.00 – 15.00
4. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi