Aktualności

Aktualności

środa, 25 marzec 2015 08:28

GMINA CHEŁMŻA. ZAGRAJĄ JAK NA WESELU

II  Przegląd  Zespołów i Kapel Weselnych

            Jest jeszcze czas, aby  chętne zespoły i kapele zgłosiły się do udziału w przeglądzie, który odbędzie się 16.05.br. w Grzywnie. A jest o co zagrać. Organizatorzy przewidzieli dwie nagrody: NAGRODA GŁÓWNA -  dyplom Wójta Gminy Chełmża, nagroda pieniężna w wysokości  1. 000 zł oraz nagroda rzeczowa i NAGRODA PUBLICZNOŚCI -  dyplom i nagroda pieniężna w wysokości 500  zł. „ – Jako organizatorzy, liczymy że tegoroczny Przegląd Zespołów i Kapel Weselnych stanie się  prawdziwą defiladą grup muzycznych prezentujących różne style muzyki rozrywkowej od bardzo tradycyjnych szlagierów weselnych , aż po współczesne covery w nowoczesnej aranżacji”- mówi Katarzyna Orłowska insp. ds. promocji UG Chełmża.

piątek, 20 marzec 2015 08:18

Spotkania dla lokalnych liderów - relacja

 

W dniach 17-19 marca br. odbyły się  spotkania dla lokalnych liderów Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD  gmin Papowo Biskupice, Chełmża oraz Łysomice. Z kolei w gminie Łubianka spotkanie odbyło się 10 marca 2015 r.

poniedziałek, 16 marzec 2015 12:56

Zapytanie ofertowe ? zestaw kredek

Brąchnówko, 16.03.2015

Zapytanie ofertowe –  zestaw kredek

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

wykonania zestawu kredek z nadrukiem

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: do 8 maja 2015 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Kryteria wyboru:

- cena – 100%

Przedmiot zamówienia w kilku wersjach do wyboru przez Zamawiającego w zależności od ofert cenowych

1 wersja

Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko, wielkość: min. 90.0 x 45.0 x 8.0mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz Nazwa Fundacji i adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednostronny, jednokolorowy. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

2 wersja

Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko, wielkość: min. 90.0 x 90.0 x 8.0mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz Nazwa Fundacji i adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednostronny, jednokolorowy. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

3 wersja

Drewniane kredki w sześciu kolorach zapakowane w tekturową tubę, która zamykana jest plastikowym zamknięciem zawierającym temperówkę. Wymiar: min. śr. 25 x 103 mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednokolorowy

Logo nadrukujemy na tubie. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę w terminie do dnia 23.03.2015 roku do godz. 9.00

2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.  Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć na zalączonym formularzu poniżej zapytania ofetowego osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

4.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

5.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 16 marzec 2015 12:20

Zapytanie ofertowe ? kolorowanki dla dzieci

 

Brąchnówko, 16.03.2015

Zapytanie ofertowe –  kolorowanki dla dzieci

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

opracowania i wydruku kolorowanki dla dzieci

 

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia br., a  nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

10 marca br. w Centrum Kultury w Łubiance odbyło się spotkanie dla lokalnych liderów Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD  pt. Program LEADER – efekty realizacji i wyzwania na przyszłość.

poniedziałek, 09 marzec 2015 14:00

Zapytanie ofertowe ? Film promocyjny

Zapytanie ofertowe –  Film promocyjny

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Produkcja i emisja filmu promującego atrakcje turystyczne i efekty wdrażania PROW 2007-2013.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: kwiecień/ maj 2015

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Kryteria wyboru:

 cena – 50%

Jakość dotychczasowych realizacji, zbliżonych tematyką do przedmiotu zapytania -50%

Przedmiot zamówienia

produkcja i emisja 1 pieciominutowego filmu przedstawiającego  wskazane  przez Zamawiającego atrakcje turystyczne 4 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” oraz wybrane przez Zamawiającego realizacje projektów w ramach PROW 2007-2013. Film obligatoryjnie musi zawierać logowanie zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca w cenie uwzględnia koszt emisji na antenie TV Regionalnej Bydgoszcz (3-krotna emisja filmu)

Zamawiający ustali z Wykonawcą terminarz emisji filmu: emisja w pewnym odstępie dniowym, w godzinach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

 

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę/oferty na na całość przedmiotu w terminie do dnia 17.03.2015 roku.

2.  Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

3.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

4.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 

                               

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

 

 

ZAPROSZENIE

                                      

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

 

 

ZAPROSZENIE

                               

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

 

 

ZAPROSZENIE


W imieniu Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku"

Lokalna Grupa Działania

serdecznie zapraszamy na spotkanie

dla lokalnych liderów na temat

„Program LEADER – efekty realizacji i wyzwania na przyszłość”

 

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim 

17 marca 2015 roku godz. 14.00

 

Program spotkania:

·         Przedstawienie efektów wdrażania LSR „Ziemi Gotyku” 2009-2015

·         Przedstawienie zasad realizacji i zakresu strategii wielofunduszowych w perspektywie 2014-2020 w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

·         Analiza SWOT obszaru i wypracowanie wniosków z analizy

·         Zasady funkcjonowania partnerstwa 3 sektorów i współpracy międzysektorowej

·         Określenie zasad komunikacji z lokalną społecznością w zakresie realizacji strategii

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 marca 2015  tel. 607 745 091 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi