Aktualności

Szkolenia dot. podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

poniedziałek, 16 październik 2017 11:33

Szczegółowe informacje dot szkoleń na stronie www:  www.lgd.ziemiagotyku.com 

 

   


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi