Aktualności

Jak pozyskać środki w ramach LSR na lata 2016-2023

środa, 03 sierpień 2016 10:39

Jak pozyskać środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność (LSR)? - więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku: http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/108-jak-pozyskac-srodki-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr

 

 

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi