Aktualności

Forum Programowe Fundacji "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania

czwartek, 09 czerwiec 2016 07:40

Za nami kolejne Forum Programowe Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2016 r. w domu weselnym „u Boryny” w Grzywnie.

 

Forum poprowadził Przewodniczący Jacek Czarnecki, który uroczyście przywitał wszystkich przybyłych Partnerów Fundacji. Następnie głos zabrała Wiceprezes Fundacji Ziemia Gotyku LGD Mariola Epa-Pikuła, która przedstawiła przeprowadzone działania w 2015 r. Fundacja Ziemia Gotyku LGD do czerwca 2015r. realizowała zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009-2015. W nowym okresie programowania realizację LSR na lata 2016-2023 będzie kontynuował nowy podmiot - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku. W kolejnym punkcie Prezes Fundacji Paweł Puczkarski podsumował 10 lat działalności Fundacji, w okresie 2006-2015 LGD zrealizowała ok. 20 projektów,  z czego największe to projekty przedszkolne i realizacja Podejścia Leader ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość projektów ponad 15 mln złotych. Na koniec uroczyście podziękowano członkom Rady Fundacji  za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności, poświęcony czas raz aktywny udział przy ocenie i wyborze operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.

 

 

Zapraszamy do galerii 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi