Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

zaprasza na szkolenie pn. "Zobowiązania Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów oraz zasady sporządzania wniosku o płatność

Miejsce: siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku
(pałac I piętro)
Termin: 14 czerwca 2013 r. godz. 10.00

Program występów na scenie

15:00 przywitanie uczestników Festynu zaproszenie do odwiedzania stoisk promocyjnych
15:10 występ grup artystycznych ze szkół Gminy Łysomice
15:30 Występ zespołu ludowego „Kruszynioki” z Kruszyna
16:00 występ zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim
16:15 zabawy ludowe ze śpiewem- dzieci z klas młodszych z Zespołu Szkół w Łubiance
16:30 Występ zespołu ludowego „Kruszynioki” z Kruszyna


Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

serdecznie zapraszają
do udziału w konferencji

" Wczoraj, dziś i jutro wiejskich organizacji pozarządowych "

która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2013 r.
w Łysomicach , k/Torunia

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

zaprasza na spotkanie informacyjne nt.
projektów w zakresie zadań dodatkowych Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanych ze środków Programu LEADER
Siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku
(pałac I piętro)
20 marca 2013 r. godz. 10.00-13.00

Szanowni Państwo;
Informujemy, że w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Szlak Tradycji i Smaku”, wspólnie z LGD „Zakole Dolnej Wisły” opracowaliśmy i wydaliśmy folder i mapę promujące atrakcje turystyczne z naszych obszarów w 4 kategoriach:
1/ dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe,
2/ produkty lokalne,
3/ turystyka wiejska,
4/ imprezy cykliczne.

„Ziemia Gotyku” uzyskała dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju


W dniu 30 stycznia 2013 roku Wiceprezes Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania Mariola Epa-Pikuła odebrała z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na realizację dodatkowych zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach umowy pozyskano dodatkowo 1.980,000,00 zł na realizację projektów z zakresu działań: „Odnowa i rozwój wsi” – 1 mln zł, „małe projekty” – 500.000,00 zł, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 300.000, zł oraz „Funkcjonowanie LGD” 180.000,00 zł.


W związku z tym na wiosnę 2013 roku są przewidziane kolejne konkursy prowadzone przez BIURO LGD „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku. W ramach nowego budżetu będą wybierane projekty wpisujące się w realizacje dwóch przedsięwzięć:

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
zaprasza na Forum Programowe Partnerów
Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim
22 luty 2013 godz. 16.00


Szanowni Partnerzy,
Z przyjemnością zapraszam na coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD. Forum jest okazją do podsumowania minionego roku, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wskazania kierunków rozwoju i działań na kolejny rok. Na planowanym Forum zostanie również przeprowadzona procedura wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, w związku z tym bardzo prosimy o Państwa przybycie oraz aktywny udział.
Jacek Czarnecki
Przewodniczący Forum

FORUM PARTNERÓW LGD 2013


Fundacja „Ziemia Gotyku” LGD działa na zasadzie partnerstwa lokalnego i na rzecz rozwoju lokalnego gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. Fundacja liczy 84 Partnerów przedstawicieli 3 sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Do formalnego partnerstwa w tym roku przystąpili: Koło Gospodyń Wiejskich w Zelgnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgnie oraz Szkoła Podstawowa w Zelgnie.

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
zaprasza na Forum Programowe Partnerów
Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim
22 luty 2013 godz. 16.00


Szanowni Partnerzy,
Z przyjemnością zapraszam na coroczne spotkanie w gronie Partnerów i Współpracowników Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD. Forum jest okazją do podsumowania minionego roku, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wskazania kierunków rozwoju i działań na kolejny rok. Na planowanym Forum zostanie również przeprowadzona procedura wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, w związku z tym bardzo prosimy o Państwa przybycie oraz aktywny udział.
Jacek Czarnecki
Przewodniczący Forum


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi