Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum

Nasze sołectwo najlepsze

Czyje sołectwo będzie najlepsze? Okaże się to już w najbliższą niedzielę tj. 28.08.br na boisku piłkarskim w Grzywnie. To tutaj rozegrany zostanie pierwszy w Gminie Chełmża Turniej Sołectw. Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy Chełmża. Rozpoczęcie turnieju zaplanowane jest na godz. 13.30.

Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody finansowe o wartości: I miejsce – 1000 zł, II miejsce 700 zł i III miejsce – 500 zł.
Jeżeli frekwencja sołectw dopisze, to wspomniany turniej poza rywalizacją międzysołecką może okazać się dobrą zabawą dla uczestników i dać niezapomniane emocje. Być może impreza na stałe wpisze się w harmonogram corocznych imprez gminnych.

Drużyny w I Turnieju Sołectw Gminy Chełmża zmierzą się w dziewięciu konkurencjach. Zawodnicy pobiegną w sztafecie na 1000 m, strzelać będą piłką nożną do celu. Poza tym będą także rywalizować w rzutach jajkiem i gumiakiem. Odbędzie się również slalom rowerowy. Także każda z drużyn będzie mogła zdobyć punkty w konkursie wiedzy o gminie i samorządzie. Tej sportowo – rekreacyjnej imprezie towarzyszyć będzie turniej siatkówki plażowej, atrakcje dla dzieci. Panie z miejscowego KGW przygotują stoisko z lokalnymi smakołykami. Poza tym, czas spędzany podczas niedzielnego popołudnia na boisku w Grzywnie umilać będzie wszystkim zespół muzyczny REMIX.

Opracowanie tekstu: Katarzyna Orłowska, Gmina Chełmża.
 

ZAPROSZENIE

 

Piknik Leadera w Białym Borze


18 czerwca 2011 liderzy Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyszli ze swoich biur, by po raz pierwszy zmierzyć się w konkurencjach sportowych. Powstało 13 zespół które rywalizowały w kilku konkurencjach: siatkówka plażowa, strzelanie z wiatrówki, chodzenie na nartach, przeciąganie liny, rzut oponą.

LGD „Ziemia Gotyku” reprezentowała drużyna w składzie:
Mariola Epa-Pikuła
Beata Trzpil
Agnieszka Ziemba
Monika Wicherek
Czesław Karasiewicz
Anna Karasiewicz
Damian Kowalski
Mariusz Kowalski
Katarzyna Błądek
Lidia, Krzysztof, Patrycja i Przemek Bukowscy

Organizatorem Pikniku była LGD Vistula Terra Culmensis z siedzibą w Stolnie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Sekretariat przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania.

Zarząd LGD „Ziemia Gotyku”

Galeria zdjęć

Ziemia Gotyku. Miejscowe jest najlepsze.


Tradycyjne ciasta, chleb swojski, smalec, konfitury, sery, nalewki, wiejskie masło - te i jeszcze wiele innych produktów łączy jedno - mają wspólnie promować gminy skupione w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Gotyku. W Sławkowie na III Festiwalu Produktów Lokalnych "Ziemi Gotyku" wręczono nagrody zwycięzcom konkursu. Podczas festiwalu odbył się konkurs kulinarny, do którego zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Ziemi Gotyku. Zadaniem uczestników było przygotowanie tradycyjnych potraw związanych z naszym regionem. Wszystkie produkty konkursowe oceniało Jury w skład, którego weszli przedstawiciele Fundacji "Ziemia Gotyku", Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej i Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych w Chełmży. Ocenie konkursu podlegały potrawy zgłoszone przez panie z KGW. Jury miało bardzo dużo pracy gdyż do konkursu zgłoszono około 30 potraw.


Pierwsze miejsce otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Brąchnówka za ogromne bogactwo potraw na stoisku oraz za ciekawy wystrój i prezentację. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Wybcza za tradycyjne domowe wyroby sera, masła, chleba oraz smalcu i ogórków. Trzecie miejsce zajęło Koło Kobiet Aktywnych z Tylic za produkty lokalne m.in. barszcz czerwony z chrzanem, szarlotka babci Wandzi, racuchy ze śmietaną, nalewki Tereni oraz za wspaniały wystrój stoiska bogatego w wyroby rękodzielnicze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej z Tylic.


Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Fundacja "Ziemia Gotyku" ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Poza konkursem odbyła się również wystawa prac rękodzielniczych w technikach malarstwo, kowalstwo, rzeźba. Swoje prace rękodzielnicze prezentowała również pracownia rękodzieła ludowego MALWA w Zelgnie.
Kolorytu i klimatu całości imprezy dodała przybyła Kapela spod Kowala, która swoimi dźwiękami muzyki i wokalu folklorystycznego uświetniła to lokalne wydarzenie.


Wszystkie rękodzieła budziły ogromny podziw i wielkie zainteresowanie wśród gości.
Festiwal cieszył się ogromną frekwencją mieszkańców z terenu całego obszaru Ziemi Gotyku.

Opracowanie tekstu: Katarzyna Orłowska, Mariola Epa-Pikuła

Zapraszamy do galerii


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Festiwal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zaproszenie

Spotkanie informacyjne nt. „małych projektów” (Oś 4 PROW - Podejście LEADER)

Siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD Brąchnówko 18 (pałac I piętro), 18 maja 2011, godz.10.00

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie poświęcone tematyce planowania „małych projektów” finansowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało znaczących zmian w zasadach finansowania „małych projektów” oraz uproszczenia wniosku i załączników m.in. wymagany wkład własny na poziomie 30% może mieć formę w całości wkładu niefinansowego.

W terminie 27 maja – 13 czerwca 2011 roku LGD „Ziemia Gotyku” będzie prowadzić nabór wniosków na „małe projekty” i przewidujemy budżet na ten cel na poziomie 486 tyś. złotych.

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie na „małe projekty”: osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z obszaru LGD, organizacje pozarządowe, parafie, gminy, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne itp.

Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 56/ 610 80 17 lub kom. 607 745 091 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 16 maja 2011 roku.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wnioskodawca
O pomoc mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
• spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo1 oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

Kryteria dotyczące operacji
Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem
działalności gospodarczej, jeśli m.in.:
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie,

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

CEL DZIAŁANIA
Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

POMOC MOŻE OTRZYMAĆ
Rolnik, jego małżonek lub domownik, który m.in.:
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika zostały przyznane płatności obszarowe.

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTYCH WSPARCIEM
Pomoc jest udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
• usług dla ludności,
• sprzedaży hurtowej i detalicznej,
• rzemiosła lub rękodzielnictwa,
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
• usług transportowych,
• usług komunalnych,
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
• magazynowania lub przechowywania towarów,
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50% lub w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2010 r., szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 80% kosztów kwalifikowalnych operacji Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł.
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Do kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, zalicza się m.in. koszty:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,
• zagospodarowania terenu,
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).
Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości:
• 50% kwoty pomocy przyznanej w ramach umów podpisanych w 2010 r.,
• 20% kwoty pomocy przyznanej w ramach pozostałych umów, tj. które zostaną podpisane po 2010 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie podanym przez Prezesa do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl (w zakładce: Komunikaty PREZESA ARiMR) oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
Obowiązujące formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników (z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje) zamieszczane są przed naborem na stronach internetowych ARiMR oraz MRiRW. Można je również pobrać w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach działania można uzyskać:
• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl oraz samorządów województw i LGD,
• w Oddziałach Regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).

Uwaga: O wsparcie na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w zakresie działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można ubiegać się również w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD), w terminie i miejscu podanym do publicznej wiadomości przez właściwy organ samorządu województwa.

LGD "Ziemia Gotyku" świadczy bezpłatne doradztwo w zakresie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej finansowanego w ramach Lokalnej Startegii Rozwoju - Oś 4 PROW - Podejście Leader. Zapisy na konsultacje pod nr tel. 607 745 091

Broszura nt działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi