Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwumDokładnie 08 stycznia 2012 roku minęła 150 rocznica urodzin dr Stefana Łaszewskiego – pierwszego po odzyskaniu niepodległości po latach zaborów Wojewody Pomorskiego, który urodził się w Brąchnówku w Gminie Chełmża.
Władze samorządowe Gminy Chełmża podjęły inicjatywę uroczystego uczczenia urodzin tak ważnej postaci dla naszego Regionu i Polski. Patronat nad uroczystością w Brąchnówku objął Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki .

Zaplanowaną na dzień 22 stycznia 2012 roku uroczystość rocznicową rozpocznie msza św. w intencji Pierwszego Wojewody Pomorskiego, która odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Grzywnie o godz. 13.15. Następnie o godz. 14.15 na terenie miejscowego zespołu pałacowo – parkowego w Brąchnówku odbędzie się apel pamięci w asyście wart honorowych i orkiestry reprezentacyjnej Garnizonu Toruń.
Z kolei na dzień 18 stycznia br. na Rynku Staromiejskim zaplanowane zostały centralne obchody 92 rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.
Organizatorzy uroczystości : Wójt Gminy Chełmża, Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają mieszkańców gminy do udziału w obchodach rocznicowych.
Słynna jest odezwa Stefana Łaszewskiego do mieszkańców województwa pomorskiego z 18 stycznia 1920 roku, której fragment warto zacytować: „Rodacy! Nadeszła chwila uroczysta – wyzwolenia naszego z półtorawiekowej niewoli i złączenia z Macierzą. Sprawdziły się słowa pełnego wiary kaznodziei krakowskiego Szymona Starowolskiego: „Los zmienny, a Bóg cudowny”. Tą wiarą ożywieni przetrwaliśmy ciężkie i straszne ciosy, ale nie wynarodowiliśmy się. Polska „zawsze wierna” dziś wolną się stała. Polska wolna! Iskra Boża wstrząsa na tę myśl istotą naszą. Ze zdwojoną siłą płonie w nas ogień miłości Ojczyzny, szczęście pierś nam rozpiera. Wolni jesteśmy, zjednoczeni – Polacy znad Dniestru, Dźwiny, Warty i Wisły. Jednakże wolność, to znaczy u nas spełnienie obowiązku wobec Ojczyzny(...)”.

Program do pobrania


Katarzyna Orłowska, Gmina Chełmża

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym 2012 roku

wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

 

 

 

składają członkowie Zarządu i pracownicy biura

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu "Szkoła przyszła do Ciebie" dla dorosłych mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy potwierdzić swoje kwalifikacje, Zespół Szkół w Gronowie przygotował program wsparcia obejmujący 120 godzinne szkolenie oraz egzamin państwowy teoretyczny oraz praktyczny.

Wsparcie dostępne jest dla osób wykonujących pracę w zawodach:


* kucharz małej gastronomii,
* mechanik pojazdów samochodowych,
* rolnik,


a nie posiadających w tym zakresie kwalifikacji potwierdzonych dyplomem czy świadectwem.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. ZS oferuje 100 % sfinansowania kursu oraz egzaminów państwowych.


Wymagania dla poszczególnych zawodów, warunkujące przystąpienie do projektu i realizację zajęć na kursie zawodowym:

kucharz małej gastronomii :

* ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum,
* zaświadczenie potwierdzające minimum dwu letni staż pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii,
* badania na brak chorób zakaźnych(nosicielstwo).

mechanik pojazdów samochodowych:

* ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum,
* zaświadczenie potwierdzające minimum trzy letni staż pracy w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
* posiadanie prawa jazdy.

rolnik:

* ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum,
* zaświadczenie potwierdzające minimum trzyletni staż pracy w zawodzie rolnik wydane prze Urząd Gminy lub KRUS,
* posiadanie prawa jazdy

Ukończenie kursu zawodowego oraz pozytywne zdanie egzaminów skutkuje uzyskaniem tytułu zawodowego w powyżej wskazanych zawodach.

Więcej informacji na stronie: http://www.zsgronowo.edu.pl/index.php?page=spdc_aktualnosci&file=Kursy%20zawodowe.html

Świetlice ze smakiem w Gminie Chełmża


Zakończyła się realizacja projektu pt. „Świetlica ze smakiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia jest Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.


Projekt „Świetlica ze smakiem” obejmował swoim działaniem trzy świetlice wiejskie w Gminie Chełmża tj. Głuchowo, Grzywnę i Dźwierzno. Od maja do września w świetlicach odbywały się warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalne, warsztaty ogrodnicze i warsztaty kulinarne, w których udział wzięło w sumie 30 mieszkańców Gminy Chełmża. Świetlice biorące udział w projekcie zostały ponadto doposażone m.in. w sprzęt nagłaśniający i naczynia kuchenne oraz elementy dekoracyjne: kwiaty z bibuły, wazony, świeczniki , które sami uczestnicy wykonali w ramach warsztatów rękodzielniczych.


Podsumowaniem działań były 3 imprezy promocyjne. W Głuchowie odbyła się uczta ziemniaczana, gdzie podczas imprezy serwowano potrawy m.in. z ziemniaka, a punktem kulminacyjnym było sadzenie drzew owocowych- w Głuchowie posadzono grusze. W piątek 21 października mieszkańcy Dźwierzna i zaproszeni goście biesiadowali w uczcie śliwkowej, gdzie posadzono śliwy. W ostatnią sobotę października odbyła się uczta jabłkowa w świetlicy wiejskiej w Grzywnie, tutaj posadzono jabłonie. W programie imprez było również: wystawa zdjęć z przebiegu warsztatów, prezentacje artystyczne uczestników oraz wspólne śpiewanie piosenek ludowych przy akompaniamencie kapeli. Występ kapeli ludowej został dofinansowany przez firmę Nowa Energia SA.


„Świetlica ze smakiem” to już trzeci projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Poprzednie projekty CIK-u to: „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” (2009)oraz „Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego MALWA” (2009). Dotychczasowe inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy. Pracownia Malwa jest prowadzona do dzisiaj, podczas piątkowych spotkań uczestniczki uczą się sztuki rękodzielniczej, wykonując różnego rodzaju dekoracje i ozdoby rękodzielnicze.


Opracowanie: Justyna Błaszczyk
Dyrektor CIK Gminy Chełmża
Koordynator projektu

Zdjęcia: Paulina Płochacka
Justyna Błaszczyk
Katarzyna Orłowska

 

 

Gmina Chełmża
Uczcimy 93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości


Uroczysty apel w Miejscu Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków”, wystawa i pokazy sprzętu wojskowego, akademia patriotyczna z udziałem młodzieży złożą się na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach. Obchody Narodowego Święta Niepodległości zaplanowane zostały na dzień 5 listopada br. Tak zaplanowaną uroczystość można śmiało nazwać lekcją historii na żywo. Prawdziwą gratkę nie tylko dla młodych ,ale i również tych starszych miłośników historii stanowić będzie mogło spotkanie z żołnierzami w historycznych mundurach, wzięcie do ręki używanej kiedyś w polskim wojsku broni czy porozmawiać z członkami grup rekonstrukcyjnych.


Uroczystości rozpoczną się już o godzinie 11:00 na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej. Tutaj do godz. 15.00 dostępna będzie wystawa sprzętu wojskowego połączone z przygotowanymi przez grupy rekonstrukcyjne pokazami tematycznymi. Dla zwiedzających wystawę organizatorzy zapewniają grochówkę z wojskowej kuchni polowej. Następnie na godz. 15.00 na placu Miejsca Pamięci Narodowej Kopiec „Ziemia Polaków” odbędzie się uroczysty apel, w którym udział wezmą zaproszeni goście, kompania honorowa, poczty sztandarowe, delegacje stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta i gminy Chełmża i sąsiadujących gmin. Wystąpi orkiestra wojskowa. Po apelu uczestnicy przejdą do centrum wsi Kończewice na teren szkoły na akademię patriotyczną przygotowaną przez młodzież. Akademii towarzyszyć będą wystawy historyczne takie jak „: „Wyposażenie żołnierza II RP”, Broń strzelecka i biała” ,”Pamiątki z misji ONZ”. Finałowym akcentem pokazów historycznych w tym dniu będzie pokaz dynamiczny jaki przygotowała dla uczestników grupa rekonstrukcyjna 63 Toruńskiego Pułku Piechoty.

Organizatorem obchodów jest Wójt Gminy Chełmża wspólnie ze Stowarzyszeniem Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach. Organizację święta wspierają: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. Gen. J. Bema w Toruniu, Stowarzyszenie Miłośników Artylerii i Militariów w Toruniu, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Poeplau w Kończewicach i Gimnazjum w Głuchowie.

Organizatorzy liczą, że ta wielka inscenizacja historyczna pozostawi niezapomniane wrażenia szczególnie u młodzieży i okaże się wspaniałym sposobem na szerzenie wiedzy o polskiej historii i tradycji minionych wieków.

 

Tkest: Katarzyna Orłowska, Gmina Chełmża

Zmiany w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 19 sierpnia 2011 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027).

Rozporządzenie zmienia zasady naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz sposób określania kolejności przysługiwania pomocy. Nabór wniosków będzie trwał nie dłużej niż 14 dni roboczych, a kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

* powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie (0-10 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gospodarstwach o najmniejszej powierzchni gruntów rolnych;
* podstawowy dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca (0-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gminach o najniższym dochodzie;
* powierzchnia gruntów rolnych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (1-3 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają operacje realizowane w gospodarstwach położonych w największej części na obszarach ONW;
* nieuzyskanie pomocy w ramach działań „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013 – preferowane będą operacje realizowane przez wnioskodawców, którzy nie otrzymali wsparcia z ww. działań.

Ponadto podwyższa się maksymalną kwotę pomocy do 500 tys. zł dla operacji dotyczących produkcji biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Pobierz plik PDF.

Po raz siedemnasty w sobotę (10 września) w Przysieku odbył się coroczny festyn „Barwy lata, dary jesieni 2011”, w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych, któremu towarzyszyły XVII Krajowe Dożynki Ekologiczne, Święto Ziemniaka oraz liczne kiermasze i konkursy.


Impreza w Przysieku rozpoczęła się od dożynkowej mszy świętej przy ołtarzu polowym oraz przemarszem korowodu dożynkowego na teren wystawowy. Podczas sobotniego Festynu odbyły się m.in.: prezentacje Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym produktów regionalnych jako jednej z form przedsiębiorczości na wsi, prezentacje stoisk z produktami ekologicznymi, rękodziełem ludowym, produktem lokalnym, stoiska informacyjno-konsultacyjne, degustacje, pokazy, bogaty kiermasz handlowy, występy zespołów ludowych oraz wiele gier i zabaw dla publiczności.
Impreza miała na celu promocję dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa, produktów rolnictwa ekologicznego, produktów lokalnych i regionalnych, a także atrakcji turystycznych wsi.


Stoisko promocyjne zorganizowała także Fundacja "Ziemia Gotyku" LGD. Swoje produkty lokalne prezentowały m.in. Gospodarstwo Rolne i Pszczelarskie-Krzysztof i Lidia Bukowscy z Firlusa, obrazy - Stanisława Kardas z Łubianki, prace rękodzielnicze- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej z Tylic, frywolitki-Lidia Błażejczyk z Łysomic, wyroby z szyszek-Grzegorz Pawłowski, potrawy lokalne- Koło Gospodyń Wiejskich z Wybcza.

Udział w festynie został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 4.31. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Zapraszamy do galerii

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
11 WRZEŚNIA 2011 ROKU, GODZ. 13:00
NA DOŻYNKI GMINNE GM. ŁYSOMICE
DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W TURZNIE

Tradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. W tym roku, te zaszczytne funkcje w gminie Łysomice będą piastować: Starościna - Beata Templin z Kamionek Małych, oraz Starosta - Hieronim Chajewski z Turzna.

Opracowanie: Agnieszka Jankierska, Gmina Łysomice

Plakat


Organizatorzy tegorocznych dożynek w Liznowie, Gm. Chełmża w dniu 4 września br. zapraszają sympatyków oraz twórców nalewek domowych do udziału w Konkursie Nalewek Domowych. Konkurs ma na celu rozpowszechnianie polskich tradycji nalewkarskich i odkrywanie receptur na najlepsze nalewki oraz nagradzanie ich twórców. Nalewka zgłoszona do konkursu powinna być wyprodukowana z naturalnych surowców, dobór dodatków jest dowolny, wg pomysłowości i inwencji twórczej uczestników. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 nalewki.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Chełmży pod nr tel. 56 675 60 76 bądź w Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża pod nr tel. 56 637 71 29. Ocena nalewek dokonana zostanie w oparciu o następujące kryteria: klarowność, aromat, moc, wrażenie i sposób prezentacji i opakowania. Nagrody rzeczowe w konkursie funduje Rada Gminy Chełmża. Więcej informacji o konkursie i karta zgłoszenia na stronie www.gminachelmza.pl

Regulamin i karta zgloszenia


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi