Aktualności - archiwum

Aktualności - archiwum


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”


http://www.ziemiagotyku.com/images/stories/logotypy.png

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

zaprasza na spotkanie informacyjne nt. „małych projektów”
finansowanych ze środków Programu LEADER
Siedziba Fundacji „Ziemia Gotyku” w Brąchnówku
(pałac I piętro)


11 GRUDNIA 2012 r. godz. 13.00 - 16.00

Szanowni Państwo;


W grudniu 2012 r. Fundacja „Ziemia Gotyku” LGD ogłosi nabór wniosków na działanie „małe projekty” w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Gotyku” (oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

W związku z tym zapraszamy wszystkie osoby, instytucje i organizacje do udziału w spotkaniu poświęconemu omówieniu zasad ubiegania się o środki na realizację tzw. „małych projektów”, sposobu wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na podstawie obowiązujących instrukcji oraz zasad związanych z realizacją i rozliczaniem projektów. Spotkanie będzie okazją do uzyskania pełnej wiedzy, a także bezpośredniej konsultacji Państwa pomysłów. Do niniejszego zaproszenia dołączamy informację ogólną o zasadach ubiegania się o pomoc w ramach „małych projektów”.

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z możliwości tego spotkania, a także do indywidualnych konsultacji w ramach doradztwa biura LGD.


Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu można zgłosić mailowo lub telefonicznie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 607 745 091

do dnia 6 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy!

Ważna informacja dotycząca ankiet monitorujących


Przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 4 umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów beneficjent zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Lokalnej Grupy Działania, która dokonała wyboru operacji do finansowania, ankietę monitorującą, według wzoru przekazanego przez LGD.


W przypadku nie złożenia wyżej wymienionych ankiet zgodnie z § 13 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów beneficjent zwraca przyznaną pomoc w części 1% pobranej kwoty pomocy.

Ankieta do pobrania

Szanowni Państwo,

LGD „Ziemia Gotyku” (gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) wraz z LGD „Zakole Dolnej Wisły” (gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz oraz Unisław) rozpoczyna projekt współpracy pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku”. Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2012 do końca 2013 roku.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz turystyki poprzez kreowanie, promocję i wsparcie sprzedaży produktów i usług opartych na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

Projekt polega na pobudzeniu przedsiębiorczości poprzez stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego. W ramach tego projektu zrealizujemy następujące zadania:

1. Wydamy 100 stronicowy przewodnik turystyczny, zawierający m.in. opis:

· zabytków i pomników przyrody (dostępnych dla turystów)

· produktów lokalnych (rękodzielniczych, rzemieślniczych i kulinarnych)

· obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej

· rezerwatów i parków

· ścieżek turystycznych/ szlaków

· imprezy lokalnych (o charakterze cyklicznym)

2. Elektronicznym odpowiednikiem przewodnika będzie portal WWW zawierający wszystkie powyższe informacje i dodatkowo te, które nie zmieściły się w przewodniku.

3. Wydamy mapę obszaru stanowiącą wizualizację Szlaku Tradycji i Smaku.

4. Każda atrakcja na Szlaku będzie oznaczona tabliczką np. „To gospodarstwo leży na Szlaku Tradycji i Smaku”.

5. W często uczęszczanych miejscach każdej z gmin zostanie posadowiona tablica z mapą całego Szlaku.

6. Wykonamy gadżety reklamowe jako narzędzia skutecznej promocji Szlaku:

· torby bawełniane

· stroje tradycyjne

· ulotki promocyjne

· kalendarze na rok 2013

· namiot promocyjny do wykorzystania na imprezach i festynach

7. Zrealizujemy film promujący Szlak Tradycji i Smaku, który emitowany będzie przez regionalną telewizję.

8. Zorganizujemy dwie imprezy, po jednej na terenie każdej LGD, promujące szlak i wszystkie jego atrakcje.

9. Zorganizujemy wyjazdy na festyny i targi dla uczestników Szlaku Tradycji i Smaku (np. na Festiwal Smaku do Gruczna czy festyn Barwy Lata Dary Jesieni do Przysieka).Wszystkie te atrakcje będą dostępne dla uczestników programu, producentów produktów lokalnych, rzemieślników, przedsiębiorców branży turystycznej czy właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Poniżej można pobrać ankietę będącą zgłoszeniem do projektu. Do ankiety należy dołączyć także zdjęcia dotyczące oferty (3-4 zdjęcia prezentujące ofertę).
Na wypełnione ankiety czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2012 r.
Oferty opisane na tym formularzy będą brane pod uwagę w planowanym projekcie, jednak ostateczna weryfikacja zostanie dokonana na podstawie opracowanych w ramach projektów kryteriów jakości i dostępności usług i produktów.

FORMULARZ OFERTY

 

Osoba do kontaktu w sprawie projektu współpracy: Agnieszka Góral, tel. kom. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do lektury najnowszego newslettera Partnerów Fundacji „Ziemia Gotyku”
Plik do pobrania

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania
zaprasza na

Forum Programowe Partnerów

Centrum Kultury w Łubiance, 7 luty 2012 o godz. 16.00

PROGRAM FORUM
1. Partnerzy - ich aktywność na rzecz Fundacji w roku 2011
Prezentacje projektów realizowanych przez Partnerów LGD
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
2. Gminy Partnerskie - wspieranie działań Fundacji
3. Działania Fundacji na rzecz mieszkańców ZG - poza LSR
4. Informacja o działalności Fundacji "Ziemia Gotyku" LGD w roku 2011
5. Prezentacja planowanych działań w 2012 roku
6. Wnioski i propozycje
7. Poczęstunek

Jacek Czarnecki
Przewodniczący Forum

Prosimy o potwierdzanie udziału w Forum telefonicznie 607 745 091 lub mailowo
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 3 lutego 2012 roku

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich — Europa inwestująca w obszary wiejskie
Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Spotkanie Forum Partnerów Ziemi Gotyku to wydarzenie o szczególnym charakterze dla Fundacji, ponieważ w tym dniu raz do roku spotykają się wszystkie osoby, które były i są zaangażowanie w tworzenie i rozwój Lokalnej Grupy Działania. Tym razem Partnerzy spotkali się w Centrum Kultury w Łubiance.

Posiedzenie Forum Programowego otworzył Przewodniczący – Jacek Czarnecki. Uroczyście zostali powitani i zaprezentowani nowi Partnerzy: Niepubliczne „Małe Przedszkole” w Chełmży , P. Justynę Kalisz, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Terenowe Koło Pszczelarzy, Stowarzyszenie „Dębowa Wieś”, Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach, Parafię Rzym.-Kat. pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Najświętszej Marii Wspomożycielki Wiernych w Nawrze, oraz Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

W następnej części Partnerzy LGd zaprezentowali projekty, które zrealizowano w ramach „małych projektów” i „odnowy wsi”. Zaprezentowane zostały dobre praktyki z każdej Gminy: Wiejski społeczno-kulturalny ośrodek w Papowie Toruńskim oraz inwestycja przy miejscowym parafialnym kościele (iluminacja świetlna oraz utwardzenie parkingu), projekt Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka pn. Tour the run „Ziemia Gotyku”, projekt Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża pn. Organizacja imprezy kulturalnej „Dożynki 2011” w miejscowości Liznowo w Gminie Chełmża, projekt Centrum Kultury w Łubiance pn. „Nasze Euro 2012”, projekt Gminy Papowo Biskupie pn. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dubielno, Nowy Dwór Królewski i Firlus oraz budowa i rozbudowa placów zabaw przy świetlicach. Multimedialne prezentacje, wykazujące zarówno dane statystyczne czy informacje o źródle finansowania zawierały również liczne zdjęcia z realizacji projektów. Prezentacje wywołały dyskusję partnerów na temat możliwości konstruowania budżetów na planowane projekty. Szczególnie przedstawiciele organizacji społecznych zostali zachęceni do skorzystania ze środków LSR.

Członkowie Zarządu Fundacji, Prezes Zarządu Fundacji Paweł Puczkarski oraz Wiceprezes Zarządu – Mariola Epa-Pikuła, przedstawili działania zrealizowane w 2011 roku, omówili wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w Fundacji w 2011 roku z zakresu działania LGD i wdrażania LSR oraz przedstawili cieszący się olbrzymim zainteresowaniem projekt „ Florystyka i dekoratorstwo artystyczne inspiracją do aktywizacji zawodowej kobiet”. Prezes Fundacji zaprezentował kolejny projekt przedszkolny realizowany przez Fundację „Ziemia Gotyku” LGD w partnerstwie z 9 gminami partnerskimi: „Pawełek i Ola idą do przedszkola” w ramach którego działa 39 punktów przedszkolnych działa na terenie 9 gmin. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2011 i potrwa do września 2013. Wiceprezes fundacji przedstawiła sytuację finansową Fundacji, sprawozdanie z wdrażania LSR w 2011 roku oraz informacje o planowanych naborach wniosków w 2012 roku.

Podczas dyskusji Partnerzy chętnie zabierali głos na temat działań Fundacji. Na zakończenie zaproszono uczestników Forum na poczęstunek.

Opracowanie: Agnieszka Góral, biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD

Galeria zdjęć


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Forum współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Jarmark Wielkanocny i konkurs pisanek

Przysiek, 31 marca

Zapraszamy na kiermasz (potrawy tradycyjne, żywność ekologiczna, miód, rękodzieło, rośliny ozdobne), konkurs pisanek, konsultacje.
Początek o godz. 10.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział w Przysieku


zaprasza

na Jarmark Wielkanocny,
który odbędzie się w sobotę 31 marca 2012 roku
w Przysieku koło Torunia.
Wstęp wolny.

Celem Jarmarku jest promowanie – poprzez wystawy, degustacje, pokazy, konkursy, kiermasze, stoiska informacyjne:
– lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego związanego ze Świętami Wielkanocnymi;
– produktów tradycyjnych oraz opartej na nich przedsiębiorczości;
– wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej związanych z Wielkanocą;
– produktów rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy handlowców, twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników, rolników, przedsiębiorców,
gospodynie i Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania swojego uczestnictwa w wielkanocnym kiermaszu.

Młodzież szkolną i dorosłych zachęcamy do wzięcia udziału
w IV Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych.

Szczegółowe informacje:

wystawcy:
tel. 56 611 09 12
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

konkurs pisanek:
tel. 56/ 611 09 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Stefan Łaszewski to pierwszy wojewoda pomorski w II Rzeczpospolitej – urodził się 150 lat temu w Brąchnówku. Z tej okazji dokładnie 22 stycznia przypomniano o zasługach tej ważnej dla regionu i Polski postaci. W Grzywnie i Brąchnówku miały miejsce obchody rocznicowe. Udział w wydarzeniu wzięli : Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Zbigniew Ostrowski, Sekretarz Województwa Marek Smoczyk i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Przybyła również delegacja radnych i sołtysów z gminy Pelplin.


Obchody rocznicowe zainaugurowała uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Grzywnie. Wyjątkową postać Stefana Łaszewskiego, który piastował to stanowisko od października 1919 r do lipca 1920 r przypomniano podczas uroczystego apelu pamięci. To był niezwykle oddany polskiej ludności działacz społeczny i niepodległościowy. To przedstawiciel pokolenia, któremu dane było przeżyć dni wielkie i wspaniałe. O powrocie Pomorza do Polski mówili nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice. Mówimy także i my. „- Jego zasługi dla odtworzenia polskiej administracji na terenie Pomorza są trudne do przecenienia. Co prawda był wojewodą tylko przez pół roku, ale powtarzam: była to postać niezwykła, wybitna. To, że dzisiaj o tym mówię, jest również formą oddania mu hołdu i czci” – powiedział podczas apelu Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński.


Pod pamiątkową tablicą poświęconą Łaszewskiemu przybyli goście i mieszkańcy gminy uroczyście złożyli wiązanki kwiatów. Warty honorowe przy miejscu poświęconemu Pierwszemu Wojewodzie Pomorskiemu zaciągnęli: druhowie z ZOSP w Kończewicach, harcerze z ZHP Hufiec Chełmża i uczniowie klasy mundurowej z VI LO w Toruniu.


Z kolei uczniowie z Małej Szkoły w Brąchnówku, zaprezentowali okolicznościowy program patriotyczny, w którym wystąpili wspólnie z paniami z miejscowego KGW odśpiewując na tę wyjątkową okazję hymn Brąchnówka.


Uroczystości zakończyło spotkanie wszystkich uczestników obchodów przy ciepłej grochówce i ognisku. Wśród gości i mieszkańców gminy Stowarzyszenie Homo homini rozczęstowało specjalnie przygotowany tort urodzinowy, którego podczas takiej okazji nie mogło zabraknąć. Rada Sołecka i KGW z Brąchnówka czekali w świetlicy na wszystkich z ciastem, ciepłą kawa i herbatą, a zabytkowy pałac otwarty był na zwiedzanie.


Goście i mieszkańcy odwiedzili siedziby i spotkali się z pracownikami mieszczących się tu organizacji obywatelskich jak Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” , Fundacja Ziemia Gotyku i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.


Patronat nad uroczystością objęli: Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki .


Organizację samej uroczystości wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia.

 

Opracowanie: Katarzyna Orłowska, UG Chełmża

Orkiestra w Gminie Łysomice zagrała rekordowo.


W orkiestrową niedzielę 8 stycznia 2012 na terenie naszej gminy kwestowało 55 wolontariuszy. Po raz piąty utworzyliśmy własny Sztab przy Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach na czele którego stanął Roman Wojda. Instytucją wspierającą był Urząd Gminy z pomocą wójta Piotra Kowala.
Odbyły się dwie duże imprezy: w szkole w Łysomicach i szkole w Turznie. W Turznie orkiestra pod wodzą Marzeny Wójcik i Agnieszki Jankierskiej-Wojda zagrała po raz 12. Zebrano tam i wylicytowano kwotę ponad 12500 zł. Dwa dni wcześniej do grania włączyli się mieszkańcy Ostaszewa. Ze szkoły i rady sołeckiej przekazano kwotę ponad 2000 zł.
W gminie łączna kwota zebranych pieniędzy to przeszło 82 000 zł.

W Łysomicach orkiestra zagrała po raz dziewiąty. Finał rozpoczął się w szkole w Łysomicach, gdzie najmłodsze dzieci pokazały jasełka. Następnie na scenie przy szkole rozpoczęło się wielkie granie. Swoje talenty zaprezentowały dzieci z zespołu Pod Klonowym Listkiem, uczniowie gimnazjum oraz Monika Mięsikowska.
Ogromną ilość uczestników finału rozgrzał Andrzej Kuba Kubacki i Ananakofana.
Temperaturę podniósł pokaz freerun w wykonaniu grupy X- Stylers, występ grup tanecznych FIX i Dance&Dance, oraz pokaz cyrkowy i taniec brzucha. Dla ostudzenia emocji wykąpały się Toruńskie Morsy, które rozgrzewkę poprowadziły w śniegu stworzonym przez strażaków z Papowa Toruńskiego.

Dzięki przychylności sponsorów odbyła się wielka loteria fantowa. Dzięki rodzicom i pracownikom szkoły w kawiarence można było napić się ciepłej herbaty, zjeść ciastko lub bigos oraz posmakować pierogi wykonane przez panie z Koła Kobiet Aktywnych w Łysomicach. Strażacy przy ognisku częstowali kiełbaskami. Przez cały czas Robert Kożuchowski i Stefania Ziółkowska licytowali różne przedmioty przekazane przez mieszkańców. Licytowano obrazy: Jacka Kamińskiego, Lidii Lankauf, Jacka Zielińskiego, Natalii Karasiewicz i Katarzyny Zielińskiej; kryształowe serca, dywany, specjalne wydania kalendarzy, gadżety orkiestrowe i sportowe, torty, pakiety spa i hotelowe, wejścia do restauracji, rower, drukarkę, malowanie pokoju dziecięcego, ogromne maskotki. Telewizor ufundowany przez Sharpa zlicytowano za 3000 zł, odkurzacz-robot za 1000 zł, obraz Jacka Kamińskiego przedstawiający pałac w Łysomicach za 750 zł, czerwony tort – serce za 500zł, a anioły Lidii Lankauf za 600zł. Ciekawostką licytacji był przysłowiowy kot w worku, który zlicytowany został za 500 zł oraz kolacja z posłem Januszem Dzięciołem zlicytowana za 1000 zł. Gadżety sportowe osobiście na scenie licytowali żużlowiec Arkadiusz Miedziński, koszykarki Energii Toruń i mistrz świata i Europy w kulturystyce Arkadiusz Szyderski. Piłka do kosza zlicytowana została za 1050 zł, a koszykarki dorzuciły dla ofiarodawcy jeszcze buziaka. Kalendarz z autografem Miedzińskiego za 500 zł.

Finałową licytacją złotego serca z numerem 186 rozpoczęto od kwoty 1000 zł. Do ostrej walki przystąpiło kilka osób. Finał to już rywalizacja Przemysława Radio oraz Państwa Janiszewskich z firmy Stex. Po zaciętej walce złote serce trafiło za rekordową kwotę 20100 zł w ręce Doroty, Tadeusza i Stanisława Janiszewskich z firmy Stex z Wytrębowic.
Finał zakończył się światełkiem do nieba, o które zadbali strażacy z Lulkowa

Świetnie spisali się wolontariusze. Powyżej 1600 zł w puszce miał Miłosz Gajewski, a najmłodszy niespełna 6 letni Kaperek Kożuchowski zebrał ponad 800 zł .

Do późnych godzin w sztabie liczono pieniądze przy pomocy pracowników BS w Toruniu oddział w Łysomicach.
Dzięki hojności i ofiarności mieszkańców i przyjaciół gminy Łysomice pobiliśmy kolejny rekord. Zebraliśmy niebagatelną kwotę ponad 82tyś złotych.

Dziękujemy bardzo.
Sie ma

Agnieszka Jankierska-Wojda, UG Łysomice


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi