Zamówienia LGD

Zamówienia LGD

środa, 25 wrzesień 2013 14:54

Zapytanie ofertowe - ewaluacja

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących


BADANIA EWALUACYJNEGO DOT. WDRAŻANIA LSR I FUNKCJONOWANIA LGD

Usługa zawierać będzie badanie ewaluacyjne z postępów w realizacji LSR, która będzie zawierać informację o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz prezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności:


- zakres osiągniętych celów ogólnych i szczegółowych LSR
- postęp we wdrażaniu poszczególnych Przedsięwzięć w nawiązaniu do ich szczegółowych celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników, rezultatów i oddziaływania
- finansowe wdrażanie pomocy, streszczające dla każdego Przedsięwzięcia i poszczególnych działań całkowite wydatki faktycznie poniesione w badanym okresie wraz z wykazem całkowitych płatności otrzymanych ze środków pomocowych i wskaźnikami finansowymi

środa, 25 wrzesień 2013 14:55

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Opis przedmiotu zamówienia:
- Kalendarz 13-planszowy, format ok. 25x35, papier: kreda błysk 170 g, kalendarium: PL, oprawa: spirala z zawieszką po długim boku, 12 kart + okładka, druk jedno lub dwu stronny, nakład 200 sztuk, projekt i dostawa w cenie usługi.
- Koszulka promocyjna – biała, nadruk z tyłu i przodu w kolorze, jakość bawełna 100%, ilość sztuk: 200, projekt i dostawa w cenie usługi.
- Kartka okolicznościowa - format DL, druk 4x4, nadruk dwustronny, papier kreda 300 g, folia połysk 1 x 0, nakład 100 szt., projekt i dostawa w cenie usługi.
- Folder promocyjny – format A4 pionowy, składany na 3, papier kredowy 135 g połyskowy, druk offsetowy, pełno kolorowy, nakład 500 sztuk.
- Namiot 2 x 3m, wysokość wejścia 196 cm, wysokość namiotu 321 cm, tkanina wodoodporna z indywidualnym nadrukiem w kolorze, stelaż z lekkiej konstrukcji, 1 sztuka.
Termin realizacji: III-IV kwartał 2011 roku

poniedziałek, 09 marzec 2015 14:03

Zapytanie ofertowe ? Film promocyjny

Zapytanie ofertowe –  Film promocyjny

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

Produkcja i emisja filmu promującego atrakcje turystyczne i efekty wdrażania PROW 2007-2013.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: kwiecień/ maj 2015

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Kryteria wyboru:

 cena – 50%

Jakość dotychczasowych realizacji, zbliżonych tematyką do przedmiotu zapytania -50%

Przedmiot zamówienia

produkcja i emisja 1 pieciominutowego filmu przedstawiającego  wskazane  przez Zamawiającego atrakcje turystyczne 4 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” oraz wybrane przez Zamawiającego realizacje projektów w ramach PROW 2007-2013. Film obligatoryjnie musi zawierać logowanie zgodnie z księgą wizualizacji PROW oraz informacją o współfinansowaniu. Wykonawca w cenie uwzględnia koszt emisji na antenie TV Regionalnej Bydgoszcz (3-krotna emisja filmu)

Zamawiający ustali z Wykonawcą terminarz emisji filmu: emisja w pewnym odstępie dniowym, w godzinach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

 

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę/oferty na na całość przedmiotu w terminie do dnia 17.03.2015 roku.

2.  Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

3.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

4.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

poniedziałek, 16 marzec 2015 12:26

zapytanie ofertowe - kolorowanki dla dzieci

Brąchnówko, 16.03.2015

 

Zapytanie ofertowe –  kolorowanki dla dzieci

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

opracowania i wydruku kolorowanki dla dzieci

poniedziałek, 16 marzec 2015 12:59

Zapytanie ofertowe ? zestaw kredek

Brąchnówko, 16.03.2015

Zapytanie ofertowe –  zestaw kredek

 

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących

wykonania zestawu kredek z nadrukiem

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Termin i miejsce  realizacji/zakupu usługi: do 8 maja 2015 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:

Kryteria wyboru:

- cena – 100%

Przedmiot zamówienia w kilku wersjach do wyboru przez Zamawiającego w zależności od ofert cenowych

1 wersja

Zestaw drewnianych kredek w 6 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko, wielkość: min. 90.0 x 45.0 x 8.0mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz Nazwa Fundacji i adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednostronny, jednokolorowy. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

2 wersja

Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach. Pakowany w kartonowe pudełko, wielkość: min. 90.0 x 90.0 x 8.0mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz Nazwa Fundacji i adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednostronny, jednokolorowy. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

3 wersja

Drewniane kredki w sześciu kolorach zapakowane w tekturową tubę, która zamykana jest plastikowym zamknięciem zawierającym temperówkę. Wymiar: min. śr. 25 x 103 mm. Wykonanie na opakowaniu kartonowym logotypów (flaga UE z podpisem, znak LEADER, logo LGD, znak PROW) + podpis: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie oraz adres strony internetowej Fundacji.  Nadruk jednokolorowy. Logo nadrukujemy na tubie. Nakład 1000 sztuk lub 2000 sztuk.

 

Forma płatności:

? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca składa  ofertę w terminie do dnia 23.03.2015 roku do godz. 9.00

2. Wykonawca dostarczy zamówione materiały do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

3.  Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć na zalączonym formularzu poniżej zapytania ofetowego, osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.

4.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik-pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30

5.  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

Strona 6 z 6


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi