Zamówienia LGD

Zamówienia LGD

środa, 25 wrzesień 2013 13:10

Zapytanie ofertowe - namiot reklamowy

Zapytanie ofertowe - Namiot reklamowy wraz z wyposażeniem


Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

Namiot reklamowy wraz z wyposażeniem

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Namiot 3x6m
konstrukcja o profilu 58mm
1x dach 3x6m
3x ściana boczna
1x półbok 6m z blatem wystawienniczym ( półki pod blatem)
Tkanina poliestrowa min. 300 g/m2 wodoszczelna i trudnozapalna, odporna na UV, ścieranie oraz
rozdarcia.
Zadruk –ściany boczne-zewnątrz, ściana 6 m-zadruk od wewnątrz, zadruk falbany górnej. Najwyższej jakości trwałość i nasycenie kolorów. Gwarancja na
zadruk min. 3 lata
Dodatkowo: bardzo mocna torba transportowa, szpile, liny odciągowe z kotwami

wyposażenie
2. składany stolik o długości ok.1,6m
3. 6 składanych krzeseł
4. stojak ekspozycyjny z funkcją na ulotki A4- 2 sztuki, składany z kuferkiem, łatwy montaż i transport, min. 4 kieszenie A4

TRANSPORT W CENIE


Termin realizacji: III kwartał 2012 roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
? cena – 80%
? jakość projektów graficznych – 20%
Forma płatności:
? przelew bankowy po realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie 7 dni od ukazania się zaproszenia do składania ofert cenowych na stronie www.ziemiagotyku.com tj. do dnia 04.01.2012 r
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z przykładowym projektem graficznym należy złożyć osobiście, przesłać faxem, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego ponosi wykonawca.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral – pracownik biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30
5. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi wykonawcami.
6. Prosimy o załączenie max. po 2 zdjęcia z realizacji dla ocenienia jakości projektów graficznych


DO POBRANIA:
Wzór oferty

środa, 25 wrzesień 2013 13:11

Zapytanie ofertowe - spektakl teatralny

Brąchnówko, dn. 21.09.2011 r.

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zamówienia: Spektakl teatralny dla dzieci 3-5 letnich

3.Termin realizacji zamówienia: październik/listopad 2011

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.Inne istotne warunki zamówienia: Realizacja zamówienia na terenie 39 ośrodków przedszkolnych (powiat toruński, wąbrzeski, chełmiński i golubsko-dobrzyński) w gminach Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice, Stolno, Lisewo. Kijewo Królewskie, Kowalewo Pom, Wąbrzeźno. Płatność za usługę w formie przelewu w terminie 2 tygodni po realizacji spektaklu. Należy w formie pisemnej przedstawić opis tematyki spektaklu, formy artystycznej z uwzględnieniem ilości występujących artystów oraz (jeśli będą) dodatkowych ofert zabaw lub spotkania z aktorami.

Brąchnówko 24.10.2013

Zapytanie ofertowe – Zakup wraz z dostarczeniem i montażem mebli biurowych

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania
zaprasza do składania oferty cenowej.
 Opis przedmiotu zamówienia

lp    nazwa
1    Trzy nadstawki o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 776mm x 900mm x 425 mm
2    Dwie nadstawki o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 1126mm x 900mm x 425 mm
3    Nadstawka o wymiar ( wysokość, szerokość, głębokość): 390mm x 996 mm x 432 mm
4    Nadstawka o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość): 1336mm x 996 x 432 mm
5    Słupek otwarty o wymiarach ( wysokość, szerokość, głębokość) 2376mm x 400 mm x 400 mm

Koszt dostarczenia mebli oraz jego montażu na miejscu  w biurze Fundacji” Ziemia Gotyku” LGD pokrywa Wykonawca. W celu doboru koloru pod istniejące już  meble, konieczna jest wizyta w biurze Fundacji
 Termin realizacji:  listopad  2013 roku
Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena
Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni
Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 30.10. 2013 r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę prosimy przesłać na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 745091 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Formularz oferty

środa, 25 wrzesień 2013 13:12

Zapytanie ofertowe - koncerty muzyczne

Brąchnówko, dn. 21.09.2011 r.

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zamówienia: Koncerty muzyczne dla dzieci 3-5 letnich

3.Termin realizacji zamówienia: październik/ listopad 2011

4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5.Inne istotne warunki zamówienia: Realizacja zamówienia na terenie 39 ośrodków przedszkolnych (powiat toruński, wąbrzeski, chełmiński i golubsko-dobrzyński) w gminach Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice, Stolno, Lisewo. Kijewo Królewskie, Kowalewo Pom, Wąbrzeźno. Płatność za usługę w formie przelewu w terminie 2 tygodni po realizacji koncertów. Należy w formie pisemnej przedstawić charakterystykę koncertu z uwzględnieniem ilości występujących muzyków oraz (jeśli istnieje) propozycję zabaw lub spotkania z muzykami po koncercie.

środa, 25 wrzesień 2013 13:13

Zapytanie ofertowe - gimnastyka korekcyjna

Brąchnówko, dn. 19.09.2011 r

 

Fundacja Ziemia Gotyku LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W 9 MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNDACJA ZIEMIA GOTYKU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROWADZI PUNKTY PRZEDSZKOLNE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

1.Zamawiający:

Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zapytania ofertowego:

środa, 25 wrzesień 2013 13:12

Zapytanie ofertowe - język angielski

 

Brąchnówko, dn. 19.09.2011 r

Fundacja Ziemia Gotyku LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE NAUKI J. ANGIELSKIEGO W 39 PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ ZIEMIA GOTYKU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

1.Zamawiający:

Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zapytania ofertowego:

Nauka j. angielskiego w 39 punktach przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Ziemia Gotyku LGD na terenie 9 gmin (Łubianka, Chełmża, Papowo Biskupie, Łysomice, Kowalewo Pomorskie, Stolno, Wąbrzeźno, Lisewo, Kijewo Królewskie) w wymiarze 4 zajęcia 45 minutowe miesięcznie w jednym ośrodku przedszkolnym w 18 miesiącach październik 2011 r. – czerwiec 2012 r oraz październik 2012 r. – czerwiec 2013 r. Razem w jednym ośrodku 72 zajęcia 45 minutowe, łącznie w 39 punktach 2808 zajęć w w/w miesiącach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Brąchnówko, dn. 11.08.2011 r.

 

 

Fundacja Ziemia Gotyku

LGD

Brąchnówko 18

87-140 Chełmża

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług/ dostaw/ robót budowlanych

1.Zamawiający: Fundacja Ziemia Gotyku LGD, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

2.Przedmiot zapytania ofertowego:

Ubezpieczenie 500 dzieci w wieku przedszkolnym na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r., objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu „Pawełek i Ola idą do przedszkola”.


3. Zakres i wysokość sum ubezpieczenia są kryterium oceny ofert. Na ubezpieczenia dzieci posiadamy kwotę 10 500zł. Nie jesteśmy zainteresowani zmniejszeniem tej sumy. Zależy nam na najbogatszej ofercie ubezpieczenia kierowanej do dzieci z naszych przedszkoli.

4.Inne istotne warunki zamówienia:

Oczekujemy na indywidualne oferty ubezpieczycieli oraz na propozycje kilku firm ubezpieczających przygotowane przez firmy brokerskie.

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr. 1).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Musi dotyczyć ostatecznej ceny brutto za całość zamówienia oraz zawierać szczegóły dotyczące wysokości sum i zakresu ubezpieczenia z zapytania ofertowego. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania pisemnej oferty lub pocztą na kopercie należy umieścić napis : „Zapytanie ofertowe na ubezpieczenia przedszkolaków””. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie Zamawiającego :Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża lub pocztą tradycyjną, oraz dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin złożenia oferty –23. 08.2011. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego. Dziękujemy.

11.08.2011 Ewa Czarnecka -koordynator organizacyjny projektu, tel. 603 907 452

                                                                                                                                         Brąchnówko, 20 maj 2013

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert dotyczących


PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA DLA LOKALNYCH LIDERÓW W ZAKRESIE ROZLICZANIA MAŁYCH PROJEKTÓW

Opis przedmiotu zamówienia:
– przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia:
Temat szkolenia:pn. "Zobowiązania Wnioskodawców działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów oraz zasady sporządzania wniosku o płatność ; czas trwania 4 godziny szkoleniowe, 1dzień; grupa docelowa: Wnioskodawcy realizujących lub planujący realizację „małych projektów” – łącznie 12 osób.
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

Termin realizacji/zakupu usługi: 14 czerwiec 2013roku

Kryteria oceny i wyboru ofert:
- cena – 100%
 

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 3 czerwca 2013 roku.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikuła – Kierownik biura LGD, tel. 607 772 689, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 9.00 – 15.00

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

ORGANIZACJA POBYTU GRUPY 16 OSOBOWEJ NA SZKOLENIU DWUDNIOWYM

UWAGA! W odległości do 100 km od Torunia!

Opis przedmiotu zamówienia jest usługa dla 16 osób:
- ZAKWATEROWANIE W POKOJACH 1 I 2 0S0BOWYCH (1 nocleg)
- WYŻYWIENIE – OBIAD (ZUPA, DRUGIE DANIE, NAPÓJ), PRZERWA KAWOWA (CIASTO, OWOCE, KAWA, HERBATA, WODA MINERALNA), KOLACJA (DANIA CIEPŁE I ZIMNE PRZYSTAWKI, NAPOJE CIEPŁE I ZIMNE), ŚNIADANIA (SZWEDZKI STÓŁ), PRZERWA KAWOWA (CIASTO, OWOCE, KAWA, HERBATA, WODA MINERALNA), OBIAD (ZUPA, DRUGIE DANIE, NAPÓJ).

środa, 25 wrzesień 2013 14:55

Zapytanie ofertowe - biuletyn

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

USŁUGI POLIGRAFICZNEJ

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie i druk biuletynu informacyjnego (Format A4, stron 8, papier kreda 135 g, kolor 4+4, lakier dyspersyjny,
szycie zeszytowe (pionowe), nakład 1 numeru - 1000 szt. projekt wliczony w cenę)


Termin realizacji: 20 lipca 2011 roku


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi