Zamówienia LGD

zapytanie ofertowe-tabliczki informacyjne

środa, 19 listopad 2014 09:57

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących

 

TABLICZKI INFORMACYJNE

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opracowanie projektu, wykonanie tabliczek jednostronnych z płyty PCV

grubość min. 5mm, 

rozmiar 25 cm x 40 cm, nakład 55 sztuk

Grafika, nadruk solwentowy z zabezpieczeniem UV, z nadrukiem wg uzgodnienia, oznakowanie zgodne z księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007-2013.

 

4 dziurki montażowe, w narożnikach

 

Dostarczenie tabliczek do Siedziby Zamawiającego

 

 

Termin realizacji/zakupu usługi: I KWARTAŁ 2015 ROKU 

Kryteria oceny i wyboru ofert:
? cena – 80%

-dotychczasowa współpraca- 20%
 

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 7 dni


Informacje dodatkowe :

1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 26.11.2014 r.

2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral  – pracownik biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi