Zamówienia LGD

Zapytanie ofertowe ? Występ lokalnego zespołu ludowego

środa, 05 listopad 2014 08:22

                                                                                                                                                            Brąchnówko 05.11.2014

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grup Działania

zaprasza do składania oferty cenowej.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Występ  lokalnego zespołu ludowego podczas Forum Programowego Partnerów  Fundacji ” Ziemia Gotyku” LGD. Repertuar starych piosenek ludowych i pieśni obrzędowych śpiewanych kiedyś na ziemi chełmińskiej. Zespół ludowy powinien liczyć min. 8 osób, ubranych w stroje ludowe. Zespół ludowy pochodzący, grający i śpiewający na obszarze LGD Ziemia Gotyku. Czas występu zespołu min. 30 minut

 

 

Miejsce realizacji: Obszar LSR

 Termin realizacji: styczeń/luty 2015 roku

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100% cena

Forma płatności:
? przelew bankowy na podstawie faktury , płatność 14 dni


Informacje dodatkowe :
1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia w terminie  do dnia 12.11.2014 r.
2. Wypełnioną i podpisaną ofertę wraz należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Fundacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Agnieszka Góral  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 745091 Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.30 – 15.30
 

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi