Aktualności - archiwum

Festyn w Zegartowicach w ramach małych projektów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Papowo Biskupie zaprasza na imprezę kulturalną w miejscowości Zegartowice w dniach 23-24 czerwca 2013 roku. Impreza współfinansowana ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Gotyku" w ramach "małych projektów" - PROW 2007-2013.


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi